Kulturskolan

Kö till Kulturskolan

Sökandeköerna är olika långa och väntetiden kan variera innan man blir erbjuden en plats.

Ibland kan det vara lång kö till vissa av våra kurser. Vi arbetar hela tiden för att göra våra köerna kortare genom att t ex starta grupper och förlägga verksamhet i ytterområden.

Det är inte möjligt att ge någon säker prognos om väntetiden i sökandekön. Du blir alltid kontaktad när plats kan erbjudas.

Uppdaterad den