Kulturskolan

Kulturskolans verksamhet

Flicka som står vid staffli och målar

Penslar, tvärflöjt, elbas eller den egna kroppen. Vid Kulturskolan skapar barn och unga på massor av olika sätt. Du kan spela ett instrument, i grupp eller enskilt, inom klassisk musik, rock eller pop.

Eller så kan du lära dig improvisation, komposition och musikteori. För dig som inte vill syssla med musik finns teater, dans och bild.

Målet är att väcka lusten till kreativt skapande. Här ska finnas både spets och bredd. Dina förutsättningar spelar ingen roll, vi hittar alltid ett sätt som funkar för dig. Du kan till exempel prova musikterapi, som kan bli en väg till bättre motorik för den som har ett funktionshinder.

Alla barn i kommunen ska någon gång under sin skoltid få prova de aktiviteter som erbjuds. Varje läsår får alla elever i årskurs 2 en grundkurs i kultur med bild, dans, musik och teater.

Kulturskolan samarbetar gärna med Karlstads skolor i olika projekt och även med andra kulturutövare. Verksamheten är i huvudsak förlagd till Kulturskolans lokaler på Kårgränd 2 B, men vi finns även ute på vissa grundskolor och i andra lokaler.

Uppdaterad den