Kulturskolan i skolan

El Sistema Karlstad

Hösten 2021 startade Kulturskolan i Karlstad El Sistema på Fredricelundsskolan.  
Verksamheten bedrivs på skoltid och består av en lektion rytmik i veckan för årskurs två och stråkundervisning två gånger i veckan för årskurs tre.

Barnen får arbeta med rörelse, röst, instrumentspel, sång och orkester. 
Utöver obligatorisk undervisning i fiol, cello och rytmik har vi familjeträffar, Vänstay, utvalda tisdagar med möjlighet till uppspel, musikerbesök och samvaro. 

Vi i El Sistema Karlstad hoppas att verksamheten ska växa och bli en självklar del av Karlstads musikliv. Vi önskar också finna givande samarbeten med olika aktörer inom och utom kommunen.

Uppdaterad den