Kulturskolan i skolan

Grundkurs för åk 2

Varje läsår erbjuds alla elever i årskurs två i grundskolan och grundsärskolan en grundkurs i kultur.

En timme per veckan i två sjuveckorsperioder kommer två kulturpedagoger tillsammans ut till skolorna med ämnena bild, dans, musik och teater.

Syftet är att:

  • utveckla och förstärka de estetiska ämnena i skolan
  • öka samarbetet mellan skola och kulturskola
  • ge barnen lust att söka till Kulturskolans frivilliga verksamhet

För kursplaner och vidare information om grundkursen, kontakta Maria Hulthe, maria.hulthe@karlstad.se

Uppdaterad den