Kulturskolan i skolan

Teaterföreställning för förskolan

Lärare från kulturskolan sätter ihop en föreställning och spelar på förskolor i kommunen.
 

Förställningarna riktar sig till barn i åldern 2-6 år och är cirka 30 minuter lång.
Erbjudande om föreställning skickas ut direkt till förskolan.

Uppdaterad den