Kulturskolan

Musik

Musik är ett universiellt språk som talar direkt till känslorna. För en duktigt musiker kan det vara ett sätt att uttrycka sig. Men att lära sig sjunga eller spela ett instrument är ett krävande arbete som tar långt tid. På Kulturskolan finns lärare som vet precis vad du bör lära dig och hur du bäst lär dig. Den mesta av vår undervisning är individuell och utformas helt i mötet mellan en elev och en lärare. Det är också viktigt att få uppleva glädjen i att spela tillsammans med andra, därför har vi även en omfattande gruppverksamhet av orkestrar, körer och ensembler.

Undervisning individuellt och/eller i grupp (mer information under varje separat ämne).

Syfte

 • Att väcka lust och glädje för musik.
 • Visa på musikens mångfald vad gäller genrer, samspelsformer och tankevärldar.
 • Ge eleven verktyg för att utveckla gehörsspel, notspel, improvisation och musikaliskt uttryck.
 • Väcka medvetenhet för ett aktivt musiklyssnande.
 • Ge eleven kunskap om andning, teknik, tonbildning och kroppshållning.
 • Bidra till att ge eleven en god studieteknik och medvetenhet om det egna lärandet.
 • Bidra till att eleverna utvecklar sitt självförtroende, självuppfattning och personlighet.
 • Skapa möjligheter till fortsatt musicerande och högre musikstudier

Innehåll

 • Instrumentet/rösten – hur det fungerar, dess uppbyggnad och hur man sköter om det.
 • Teknik, motorik & ergonomi – hur man ska sitta, stå, hålla, andas och röra sig.
 • Studieteknik – hur man gör för att lära sig på bästa sätt.
 • Musikteori – noter, ackord, rytmer, takter m.m.
 • Musikhistoria
 • Genrekunskap – lär dig vad som kännetecknar olika musikstilar
 • Gehör – spela eller sjunga utan noter.
 • Improvisation – hitta på musik utan förlaga.
 • Puls- och rytmkänsla – utveckla ditt sätt att känna musiken.
 • Samspel – spela eller sjunga tillsammans med andra.
 • Scenframträdanden – spela inför publik.

Uppdaterad den