Kulturskolan

Suzukiundervisning

Suzukiundervisning på fiol vid Kulturskolan riktar sig till familjer som vill finna ett sätt att umgås med musik. Modersmålsmetoden var det namn Shinishi Suzuki själv gav undervisningsformen och det säger en del om hur undervisningen går till.

Målgrupp

Som nybörjare vid Suzukiundervisning riktar sig Kulturskolan till föräldrar med barn som fyller fem eller sex år. Undervisningen finns idag bara på fiol och ges i möjligaste mån av utbildade Suzukilärare.

Läs mer om Suzukimetodens mål och organisation på Karlstad Suzukiförenings hemsida.

Uppdaterad den