Kulturskolan

Musikterapi

Kulturskolan erbjuder musikterapi för dig som har en funktionsnedsättning eller behöver lite extra hjälp. Det kan också vara ett bra alternativ om du av någon anledning har problem med din motorik, men ändå vill spela ett instrument.

Här kan du se en film om musikterapi.

Funktionsinriktad musikterapi, FMT

FMT är en metod där eleven spelar enskilt, tillsammans med en musikterapeut. Du som elev spelar på olika trummor, cymbaler och vissa blåsinstrument. Terapeuten spelar piano.

FMT är en musikterapiform med en tydlig struktur. Vi tar musiken till hjälp för att skapa kroppslig medvetenhet som stimulerar hjärnans utveckling och tvärtom. Terapeuten följer noggrant din utvecling. Vi arbetar bland annat med kroppsuppfattning, självförtroende, energi, minne och koncentration.

Musikterapi kan du söka ifrån 6 års ålder.

Uppdaterad den