Musik

Improvisation

Improvisation* vänder sig till alla instrumental- och sångelever. Du bör ha passerat nybörjarstadiet på ditt instrument. Det är en fördel om du läser noter och/eller tabulatur.

Att medvetandegöra sig teorin bakom det att spela "solo", eller mer precist - vilka verktyg arbetar vi med för att spela solo/improvisera? I kursen kommer vi att arbeta med några av improvisationens verktyg. I första hand skalor, arpeggios ackord samt att på gehörsväg kunna lyssna ut och spela något av till exempel sin idol. Möjlighet finns dock för alla som vill fördjupa sig ytterligare.

 

* Improvisation är benämningen på det oförutsedda, oplanerade och spontana i ett musikaliskt uppförande. Det är att framföra något utan att i förväg ha bestämt dess exakta utformning (Improvisation - av latinets improvitus, oförutsedd, oförmodad).

Uppdaterad den