Kulturskolan

Teater

På teaterlektionerna träder vi in i teaterns magiska värld med hjälp av dramaövningar, fantasins infall och improvisationer men vi arbetar även utifrån befintliga texter och manuskript. Teater-passen skapas genom en balans av våra pedagogers gedigna erfarenhet och framför allt elevernas skaparglädje och fantasi.

Undervisning bedrivs i grupp i Klaraborgs Herrgård och du får information om vilken grupp du hamnar i när du får erbjudande om plats.

Här kan du se en film om teater.

Syfte

 • Att lära sig skådespeleriets grunder.
 • Att utveckla sin förmåga till att uttrycka sig med röst och kropp för att synliggöra tankar och känslor
 • Att utveckla elevernas förmåga att ta ansvar vid genomförandet av en föreställning.
 • Utveckla kreativt och analytiskt tänkande
 • Att få erfarenhet och djupare insikt om teaterformer och traditioner i olika genrer

Innehåll

 • Teaterlek
 • Enklare improvisationsteater baserade på elevernas fantasi och skaparglädje.
 • Övningar för att utveckla kroppsmedvetande, röst- och talförmåga.
 • Pjäsarbete och roll- och textanalys.
 • Fördjupning i pjäs- och skådespelararbete.
 • Individuell coachning och utveckling
 • Föreställningar

Uppdaterad den