Teater

Teaterlek

Kom och spela teater under lekfulla former!

Teaterlekar och övningar får inspirera barnens fantasi och skaparglädje i en trygg och lekfull atmosfär. Av bara farten tränas även barnens samarbets- och kommunikationsförmåga, liksom grunderna i att spela teater. Du söker kursen i vår e-tjänst.

Målgrupp: 6 - 7 åringar

Här kan du se en film om teaterlek.

Uppdaterad den