Kulturskolan

Terminstider Kulturskolan

För Kulturskolan gäller i stort sett samma terminstider som för grundskola/gymnasium och undervisningen är inställd lovdagar och Kulturskolans studiedagar.

Elever som får sin undervisning under skoltid på sin grundskola/gymnasium och som på grund av skolans egna studiedagar, schemabrytande aktiviteter eller liknande drabbas av lektionsbortfall får inte kompensation för detta. Detta gäller även om eleven av enskilda skäl har varit frånvarande.

Hösten 2019

Undervisning 29 augusti - 19 december

Lovdagar
Höstlov vecka 44

 

Efter juluppehållet fortsätter lektionerna på samma tider som under hösten.
Du får ingen kallelse inför vårterminen.

Våren 2020

Undervisning 9 januari – 5 juni

Lovdagar
Sportlov vecka 9
Kulturskolevecka / ingen undervisning vecka 15
Påsklov vecka 16
Lovdag 30 april, 1 maj, 21-22 maj

Vid övriga förändringar får du information från respektive lärare.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den