Kulturskolan

Terminstider Kulturskolan

För Kulturskolan gäller i stort sett samma terminstider som för grundskola/gymnasium. Ingen undervisning på lovdagar och studiedagar. 

Hösten 2020

Undervisning 26 augusti - 22 december
Lovdagar
Höstlov vecka 44
Studiedagar: 14 september, 15 oktober, 20 november
Jullov 23 december-8 januari

Våren 2021

Undervisning 11 januari-4 juni
Sportlov vecka 9
Prova på (lov) vecka 13
Påsklov vecka 14
Studiedagar: 17 februari, 29 mars, 30 april

 

Elever som får sin undervisning under skoltid på sin grundskola/gymnasium och som på grund av skolans egna studiedagar, schemabrytande aktiviteter eller liknande drabbas av lektionsbortfall får inte kompensation för detta. Detta gäller även om eleven av enskilda skäl har varit frånvarande.

Uppdaterad den