Kulturskolan

Terminstider Kulturskolan

För Kulturskolan gäller i stort sett samma terminstider som för grundskola/gymnasium. Ingen undervisning på lovdagar och studiedagar. 

Hösten 2021

Undervisning 26 augusti-21 december
Höstlov vecka 44
Jullov 22 december-11 januari
Studie- /lovdagar: 17 september, 18 oktober, 23 november

Våren 2022

Undervisning 12 januari-3 juni
Sportlov vecka 9
Prova på (lov) vecka 15
Påsklov vecka 16
Studie- /lovdagar: 26 januari,15 april, 20 maj, 26 maj, 27 maj

 

Elever som får sin undervisning under skoltid på sin grundskola/gymnasium och som på grund av skolans egna studiedagar, schemabrytande aktiviteter eller liknande drabbas av lektionsbortfall får inte kompensation för detta. Detta gäller även om eleven av enskilda skäl har varit frånvarande.

Uppdaterad den