Kulturskolan

Terminstider Kulturskolan

För Kulturskolan gäller i stort sett samma terminstider som för grundskola/gymnasium. Ingen undervisning på lovdagar och studiedagar. 

Hösten 2022

Undervisning 22 augusti - 22 december

Studiedagar: 28 september eftermiddag (från kl. 12.00), 29 september förmiddag (fram till kl. 13.00)
Höstlov: vecka 44
Jullov: 23 december-6 januari

Våren 2023

Undervisning 11 januari - 9 juni

Sportlov: vecka 9
Prova På: (lov) vecka 14
Påsklov: vecka 15
Övriga lovdagar: 1 maj, 18-19 maj

Elever som får sin undervisning under skoltid på sin grundskola/gymnasium och som på grund av skolans egna studiedagar, schemabrytande aktiviteter eller liknande drabbas av lektionsbortfall får inte kompensation för detta. Detta gäller även om eleven av enskilda skäl har varit frånvarande.

Uppdaterad den