Kulturskolan

Vanliga frågor och svar

Här finns svar på de vanligaste frågorna som vi får till Kulturskolan.

Vem får gå hos Kulturskolan?

Du som är mellan 2 och 19 år och skriven i Karlstads kommun får boka kurs på Kulturskolan. Se rekommenderad startålder för olika kurser.  

På sångundervisning får du fortsätta till och med det år du fyller 20.

Kan elev från annan kommun börja på Kulturskolan i Karlstad?

Vi tar endast in elever skrivna i Karlstads kommun i vår ordinarie undervisning. Elever som är folkbokförda i andra kommuner kan anmäla sig till orkester och ensembler och tas in i mån av plats efter att sökande elever från Karlstad har antagits. 

Gymnasieelever från andra kommuner som inte har möjlighet att delta i Kulturskolan i sin hemkommun kan i mån av plats delta även i den individuella undervisningen. 

Vilka ämnen kan man välja?

Som elev på Kulturskolan kan du välja mellan ämnena bild, dans, musik,  teater, musikproduktion och musikteori. Du kan ha två ansökningar samtidigt, men vi ser helst att du som nybörjare bara spelar ett instrument åt gången.

Hur bokar jag en kurs?

Från vårterminen 2023 lägger vi ut alla lediga kurser i vår kurskatalog i StudyAlong. Kurskatalogen fungerar som en webbshop och du bokar och betalar din kurs direkt i systemet.

Vi "släpper" kurskatalogen inför varje terminsstart men du kan självklart boka kurser under hela året om det finns lediga platser kvar. 

Läs mer om att boka kurs

Var bedrivs undervisningen?

Undervisningen bedrivs på Kulturskolan Klaraborg, Klaraborgs Herrgård, Gröna Villan och ute på kommunens skolor.

Undervisningen sker på dag-, eftermiddag- och kvällstid.

Hur bokar jag en kurs?

Alla lediga kurser läggs ut i Kulturskolans kurskatalog i systemet StudyAlong. Du bokar och betalar din kurs direkt i kurskatalogen. 

För att fortsätta på Kulturskolan kommande termin måste du bekräfta och betala din plats inför kommande termin. Du som redan går på Kulturskolan får ett kurserbjudande på "Mina sidor" i StudyAlong 

Vi återbetalar eller reducerar inte avgiften om du slutar under pågående termin.

När börjar undervisningen?

För Kulturskolan gäller i stort sett samma terminstider som för grundskolan och gymnasiet. Du kan se våra terminstider här.

Som undervisningstillfälle räknas, förutom schemalagd undervisning i din kurs, också orkester/ensembletid, konserter, föreställningar, vernissage och liknande. Lektionstiden varierar beroende på gruppstorlek, men är alltid minst 20 minuter per vecka.

Vi ser helst att eleverna fullföljer påbörjad kurs.

Vad kostar det?

Du betalar avgfit för varje kurs i samband med att du bokar den. Om flera i familjen deltar i Kulturskolans veksamhet kan ni få syskonrabatt.

Avgifter och Instrumenthyra

Vilka instrument hyr ni ut?

Vi hyr ut följande instrument beroende på tillgänglighet. 

  • fiol
  • cello
  • vissa blåsinstrument

Du hyr instrument via StudyAlong. 

Övriga instrument behöver du skaffa själv, eller på annat sätt ha tillgång till, för att på bästa sätt tillgodogöra dig undervisningen på Kulturskolan. Fråga gärna din lärare om råd kring instrument. 

Instrumenthyra

  • 350 kronor per termin och elev. 

Du betalar hyra för hela termin även om du avbryter din undervisning.

Reparationer, instrumentförsäkring och förbrukningsmaterial, till exempel  strängar och rörblad, betalar du själv.

Närvarorapportering

Vi närvarorapporterar närvaro för alla elever i Study Along.

Frånvaroanmälan

Du lämnar frånvaroanmälan i Study Along eller via Study Alongs app. Vid oanmäld frånvaro får du som vårdnadshavare ett SMS. 

Om läraren är frånvarande 

Om din lärare skulle vara frånvarande, meddelar vi räkningsmottagaren via sms/e-post. Det är viktigt att du har lämnat rätt kontaktuppgifter till oss och att du uppdaterar dem vid förändring.

Du får ingen kompensation med ny lektion vid lärarens enstaka frånvaro. Vid längre frånvaro ordnas vikarie.

Fotopublicering

Vi vill visa upp vår verksamhet och behöver ha ditt godkännande att ditt barn får medverka på bild, film och ljudupptagningar i våra officiella informationskanaler. Du lämnar samtycke i StudyAlong i samband med att du bokar en kurs. 

Har du fler frågor?

Du är välkommen att ta kontakt med kulturskolechefen om ditt barn har särskilda behov som vi behöver ta hänsyn till. Det kan gälla sjukdom, funktionsnedsättning, allergi eller liknande.

När det gäller frågor om din lektionstid är det läraren som kan svara bäst på detta.Tag kontakt med dem direkt.
Länk till lärarnas kontaktuppgifter

Du är välkommen att ringa till Kulturskolans expedition 054-540 29 88 eller skicka e-post till  kulturskolan@karlstad.se.

Uppdaterad den