Kulturskolan

Vanliga frågor och svar

Här finns svar på de vanligaste frågorna som vi får till Kulturskolan.

Vilka får gå hos Kulturskolan?

Du som är skriven i Karlstads kommun får söka till Kulturskolan från det år du fyller 2 år till och med 19 år enligt information om ämnets startålder på sidan om Ansökan, och fortsätta hos oss tills du slutar på gymnasiet. På sångundervisning får du fortsätta till sommaren det år du fyller 20.

Kan elev från annan kommun börja på Kulturskolan i Karlstad?

Vi tar endast in elever skrivna i Karlstads kommun i vår ordinarie undervisning. Elever som är folkbokförda i andra kommuner kan anmäla sig till orkester och ensembler och tas in i mån av plats efter att sökande elever från Karlstad har antagits. 

Vilka ämnen kan man välja?

Som elev på Kulturskolan kan du välja mellan ämnena bild, dans, musik och teater. Musikproduktion och musikteori är också ämnen du kan söka. Du kan ha två ansökningar samtidigt, men vi ser helst att du som nybörjare bara spelar ett instrument åt gången.

När ska jag välja?

Om du har rätt ålder kan du ansöka när som helst under läsåret. Du kan ansöka ända fram tills du slutar på gymnasiet. Anmälan är bindande först när du accepterat erbjuden plats. Ansökan dateras efter det datum den lämnas på Kulturskolans e-tjänst.

Länk till sidan om Ansökan

Var bedrivs undervisningen?

Undervisningen bedrivs på Kulturskolan Klaraborg, Klaraborgs Herrgård, Gröna Villan och ute på kommunens skolor.

Undervisningen sker främst på dag-, eftermiddag- och kvällstid.

När får man plats hos Kulturskolan?

När ansökan är inlämnad till Kulturskolan placeras du in i en sökandekö, som du står kvar i tills vi kan erbjuda dig en plats. Ingen annan information skickas ut till dig förrän ledig plats kan erbjudas. Någon ny ansökan behöver du inte lämna inför kommande terminer.

Eleverna erbjuds i huvudsak plats hos oss efter ansökningsdatum. Antagningen påverkas också av elevens skola, ålder och vilket ämne man sökt. Väntetiden varierar kraftigt då efterfrågan på vissa ämnen är högre än på andra.

När du fått din plats har du kvar den tills du själv säger upp den via vår e-tjänst.

När börjar undervisningen?

Den stora intagningen sker varje år vid läsårets start och därefter fortlöpande under året. Vi ser helst att eleverna fullföljer påbörjad termin.
Lärarna kontaktar sina elever och planerar lektionstiden. Lektionstiden varierar beroende på gruppstorlek, men är alltid minst 20 minuter per vecka.

För Kulturskolan gäller i stort sett samma terminstider som för grundskolan och gymnasiet. Du kan se våra terminstider här.

Efter juluppehållet fortsätter lektionerna på samma tider som under hösten. Ni får ingen kallelse inför vårterminen.

Som undervisningstillfälle räknas, förutom schemalagd undervisning i din kurs, också orkester/ensembletid, konserter, föreställningar, vernissage och liknande.

Vad kostar det?

Du betalar en kursavgift i varje kurs du har undervisning.
Reducerad avgift har man endast genom syskonrabatten. Om man vill utnyttja sin syskonrabatt, måste samma förälder göra alla ansökningar till Kulturskolan för alla barn inom familjen.

Avgift tas ut från andra lektionstillfället för nya elever. Om du inte vill fortsätta måste du säga upp din plats via e-tjänsten innan andra undervisningstillfället.

För elever som fortsätter påbörjad kurs tas avgift ut från första lektionstillfället på terminen.

Eleven måste ha sagt upp sin plats innan nästa termin börjar för att inte behöva betala avgift för sin undervisningsplats. Om du inte har för avsikt att fortsätta nästa läsår vill vi att du säger upp din plats innan vårterminens slut. Platsen sägs upp direkt i vår e-tjänst; Min sida, Hantera pågående kurser. 
OBS! Ingen avgift återbetalas.

Faktura skickas ut en gång per termin, i oktober och februari. Betalningsskyldighet gäller från första lektionstillfället på terminen. Ingen avgift återbetalas om du själv väljer att sluta innan terminens slut.

Länk till sidan om Avgifter och Instrumenthyra

Vilka instrument hyr ni ut?

Vi hyr ut stråkinstrument; fiol, cello och kontrabas samt blåsinstrument; fagott, oboe, tuba och valthorn. I övrigt hänvisar lärarna för blåsinstrument till musikfirmor som oftast har så kallade hyrköpssystem.

Du betalar hyra för hel termin även om du avbryter din undervisning.
Reparationer, instrumentförsäkring och förbrukningsmaterial, tex strängar och rörblad, betalar du själv.

För att du ska få ut så mycket som möjligt av din utbildning ser vi helst att du har tillgång till ett eget instrument för att regelbunden övning hemma. 

Närvarorapportering

Vi närvarorapporterar alla elever. Du hittar ditt barns närvaro i vår e-tjänst under Min sida/ Hantera pågående kurser.

Frånvaroanmälan

Du lämnar din frånvaroanmälan direkt till läraren. 

Om läraren är frånvarande

Om din lärare skulle vara frånvarande, meddelar vi räkningsmottagaren via sms/e-post. Det är viktigt att du har lämnat rätt kontaktuppgifter till oss och att du uppdaterar dem vid förändring.
Du får ingen kompensation med ny lektion vid lärarens enstaka frånvaro.

Hur anmäler du att eleven vill avsluta sin undervisning?

Du är antagen på ämnet tills du avanmäler dig. Avanmälan görs av räkningsmottagaren på vår e-tjänst under Min sida / Hantera pågående kurser.

Ingen avgift återbetalas om man avslutar sin undervisning innan terminens slut. Avanmälan skall vara gjord innan nästa termin startar. Om du inte har för avsikt att fortsätta nästa läsår vill vi att du avbokar din plats innan vårterminens slut.

Fotopublicering

Vi vill visa upp vår verksamhet och behöver ha ditt godkännande att ditt barn får medverka på bild, film och ljudupptagningar i våra officiella informationskanaler. Detta svar lämnar du på vår e-tjänst under Ansökan / Uppgifter om eleven.

Har du fler frågor?

Du är välkommen att ta kontakt med kulturskolechefen om ditt barn har särskilda behov som vi behöver ta hänsyn till. Det kan gälla sjukdom, funktionsnedsättning, allergi eller liknande.

När det gäller frågor om din lektionstid är det läraren som kan svara bäst på detta.Tag kontakt med dem direkt.
Länk till lärarnas kontaktuppgifter

Du är välkommen att ringa till Kulturskolans expedition 054-540 29 88 eller skicka e-post till  kulturskolan@karlstad.se.

Uppdaterad den