Utbildning och barnomsorg

Särskola

Utbildningen i särskolan syftar till att ge dig med utvecklingsstörning, en anpassad utbildning utifrån dina egna förutsättningar. Så långt det är möjligt motsvarar utbildningen den som ges i grundskolan och gymnasieskolan. Kommunen erbjuder även vuxenstudier, för dig som gått färdigt gymnasiesärskolan.

Uppdaterad den