Utbildning och barnomsorg

Skolstart höstterminen 2021

himmel_liggande

Välkommen till Karlstads kommuns skolor, vi ser fram emot en ny, händelserik termin tillsammans med dig och dina kompisar.

Skolstart grundskola, förskoleklass och grundsärskola

Du som går i grundskolan, förskoleklass eller grundsärskolan startar höstterminen måndag den 16 augusti.

Här hittar du starttider för grundskolorna

Information om coronavirus i förskola, grundskola och fritidshem

Skolstart Karlstads kommunala gymnasieskola och gymnasiesärskola

Nobelgymnasiet, Sundsta-Älvkullegymnasiet och Tingvallagymnasiet. Upprop 16, 17 och 18 augusti.

Här hittar du dag, tid och plats för ditt program. 

Information om coronavirus i gymnasieskolan.

Ansökan om gymnasiekort

Gymnasieelever som bor minst sex kilometer från skolan och har rätt till studiemedel kan få gymnasiekort som gäller alla skoldagar under terminen. 

Här kan du läsa mer om gymnasiekortet och ansöka.

Försenad leverans av elevdatorer

På grund av Coronapandemin har vår leverantör av elevdatorer fått förseningar. Det innebär att några av våra blivande elever i årskurs 1 på gymnasiet kommer att få en tillfällig lånedator.

Eleverna kommer få nya datorer så fort leveransen kommer. Estetiska programmet (inriktning estetik/media, musik och bild) samt restaurang- och livsmedelsprogrammet berörs inte av förseningen.

Lov och ledigheter läsåret 2021/2022

Uppdaterad den