Våra utbildningar

Anläggningskonstruktör inriktning rör/mek, 2 år

Vill du arbeta med smart industri? Då ska du välja yrkeshögskoleutbildningen Anläggningskonstruktör – inriktning rör/mek. Under utbildningen får du lära dig att designa, rita, göra beräkningar, projektera anläggningar och mycket mer.

 

Anläggningskonstruktör inriktning rör/mek (Plant Design) är ett samlingsbegrepp som avser tekniken att med kraftfulla dataprogram bygga modeller i 3D av stora kompletta anläggningar, exempelvis hela oljeborrplattformar eller fabrikskomplex som massa- och pappersbruk. Tekniken används av stora maskinleverantörer och av de konsultföretag som anlitas i olika projekt. Efterfrågan på anläggningskonstruktör med inriktning rör/mek är stort, se artikel i Värmlands Folkblad 

Utbildningens fokus ligger på uppdrag inom maskinkonstruktion och plant design. Du får bland annat kunskaper om hållfasthetslära, beräkningar inom mekanik, olika sorters material och hur man ritar med hjälp av 2D- och 3D-program. Du studerar också ekonomi, produktionsteknik, energiteknik och automatisering. Utbildningen uppmuntrar dig att arbeta för ett hållbart samhälle genom att studera hur modern teknik kan användas för att skapa en resurssnål process som tar hänsyn till miljön.

Bred kompetens inom många områden

Som konstruktör ska du känna till en produkts hela livscykel från idé till återvinning. Utbildningen ger dig därför en bred kompetens som spänner över många olika ämnesområden och ger dig kunskaper om olika produktionsmetoder för att skapa optimala produkter. En konstruktör kan också delta aktivt i produktionsprocesser, till exempel vid uppförande av automatiserade produktionsanläggningar. Mycket av konstruktörens arbete går ut på att informera och förklara en process. Därför får du som väljer den här utbildningen fördjupade kunskaper i kommunikation och även engelska.

Inom plant design, anläggningskonstruktion, får du lära dig att konstruera större processindustrier. I kraftfulla datorprogram hanteras tankar, pumpar, rör och all annan kringutrustning för att generera ritningar och stycklistor. Den industri som avses är massaindustri, oljeindustri och annan kemisk industri.

Samarbete med näringslivet

Det är viktigt att det finns välutbildad arbetskraft inom industriell design och maskinkonstruktion. Därför medverkar det värmländska näringslivet med både kompetens och avancerad utrustning för att säkerställa kvaliteten på utbildningen, både i skolan och under de veckor du kommer att tillbringa som LIA – lärande i arbete ute på företagen.

Företag i ledningsgruppen

Det företag som har representanter i ledningsgruppen och är med och utformar utbildningen är: Valmet, StoraEnso Skoghalls Bruk, Sweco, Cowi, Pöyry, Semcon, Rejlers samt Paper Province.

Spännande arbetsplatser väntar på dig

För en anläggningskonstruktör finns mycket goda möjligheter till spännande arbeten – både i närregionen och på den internationella marknaden. 

Kurser

Här kan du se vilka kurser som ingår i utbildningen.

Antal platser

Vi tar emot max 20 studerande på utbildningen.

Utbildningsstart 

Nästa utbildningsstart är i augusti 2019.

Behörighet

För att vara behörig till utbildningen behöver du ha den grundläggande behörighet för studier inom yrkeshögskolan, d.v.s. ha en gymnasieexamen eller motsvarande. Läs mer här om behörighet för studier inom Yh.

Förutom den grundläggande behörigheten behöver du även särskilda förkunskaper, vilket innebär att du måste ha godkänt betyg (E/G) i kursen Fysik 1a/Fysik A eller ha motsvarande kunskaper.

Om du saknar betyg i fysik men har den grundläggande behörigheten kan du söka till vår behörighetsgivande förutbildning. Det innebär att du går en kurs tre veckor innan utbildningsstart och om du blir godkänd på kursen har du en plats på anläggningskonstruktörsutbildningen. Den behörighetsgivande förutbildningen söker du samtidigt som du söker till själva utbildningen. Ansökan kommer att öppnas i slutet på februari 2019.

Ansökan

Vi stänger för ansökan den 19 maj 2019. Se till att du har dina betyg inskannade så att du kan ladda upp dem i ansökan. Vi tar inte emot några betyg/intyg i pappersformat. 
Här kan du ansöka till utbildningen Anläggningskonstruktör

CSN

Utbildningen ger dig rätt att söka studiemedel från CSN.

Kontaktperson

Om du har frågor angående utbildnignen är du välkommen att kontakta:

Olle Nygren
Utbildningsledare/lärare
Telefon: 054-540 16 03
E-post: olof.nygren@karlstad.se

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den