Utbildning och barnomsorg

Covid-19 - vad gäller i förskola och grundskola

Barn som leker utomhus

Uppdaterad 2021-09-13, 13:00

Vaccineringen mot covid-19 har kommit långt men det är fortsatt viktigt att vi följer de regler och restriktioner som finns.

  • Stanna hemma vid symtom, även lindriga 
  • Barn från förskoleklass och uppåt bör lämna prov och ska stanna hemma i väntan på provsvar. Barn under 6 år behöver oftast inte lämna prov. 

Hur snabbt barnet/eleven kan komma tillbaka till förskolan och skolan beror på om det har tagit prov eller inte, ifall provet var postivit eller negativt och ifall barnet varit hemma för att det räknas som hushålls- eller närkontakt. 

Läs mer om hur länge barnet behöver stanna hemma i tabellen hos Folklhälsomyndigheten eller på 1177.se

Barn som har haft konstaterad covid-19-infektion bedöms ha skydd mot återinfektion i sex månader. Om barnet under den perioden får nya symtom behöver det inte testas men ska stanna hemma tills det känner sig friskt.

Provtagningskit på högstadieskolorna

Från och med höstterminen finns det test-kit för egenprovtagning på våra högstadieskolor. Det innebär att provtagning av symtomfria närkontakter från 13 års ålder kan ske snabbare. Testen, som är av samma typ som tidigare krävt tidsbokning, kan nu delas ut av skolorna efter att Smittskydd Värmland identifierat de som ska provtas. 

Provtagningen behöver inte bokas i förväg via e-tjänsterna på 1177.se, utan den som ska provtas registrerar själv provet via e-tjänsterna i samband med egenprovtagningen.

OBS! Eleven måste ha en egen e-legitimation. 

Läs mer i Region Värmlands informationsblad


Har ni varit utomlands?

Om ni har varit utomlands kan familjen omfattas av särskilda rekommendationer. 

Håll dig uppdaterad på förskolans eller skolans sajt

Försäkra dig om att du prenumererar på förskolans eller skolans sajt på skola.karlstad.se för att inte missa aktuell information från ditt barns förskola eller skola. 

Mer information

Ytterligare information finns på:

www.karlstad.se

www.folkhalsomyndigheten.se 

www.1177.se/varmland

Distansstudier och stängning

Digitalt stöd

Symtom, provtagning och smitta

Förändring i regler för förskola och fritidshem

Åtgärder i förskolor och skolor

Stöd vid oro

Uppdaterad den