Utbildning och barnomsorg

Information om coronavirus i förskola, grundskola och fritidshem

Uppdaterad 2020-06-18 10:30

Vuxna är extra viktiga i sommar 

Sommaren kommer se lite annorlunda ut i år på grund av covid-19. Den sociala distanseringen bidrar till att det är färre människor i rörelse och antalet aktiviteter inom föreningslivet har minskat. Det i sin tur medverkar till att den sociala kontrollen över de unga minskar. Du som vårdnadshavare är därför extra viktig. 

Så vad kan du som vuxen tänka på i dessa tider? Badplatser, parker, skol- och förskolgårdar, allmänna samlingsplatser så som centrala delarna av Karlstad är områden där vi ser att många unga samlas. Karlstads kommun och polisen samverkar därför för att skapa trygga miljöer och uppmanar dig som vårdnadshavare att ta extra ansvar i sommar. Det kan innebära att ta en sväng förbi den närliggande skolgården på kvällstid, att vara extra nyfiken och engagerad i ungdomar generellt och att använda skolgårdarna till lek och spel med barnen för att bidra till att skapa positiva och trygga miljöer där. 

Under våren har vi på vissa håll sett en ökning av stök bland ungdomar. Vid dessa miljöer har alkohol påträffats och vi ser att fler skadegörelser på offentliga platser och fastigheter har gjorts. Ett antal åtgärder har därför gjorts inför sommaren. Kommunen har bland annat anpassat verksamheter så att samtliga som sökt feriearbeten har erbjudits plats i år. Sommaraktiviteter i form av dag-kollo och föreningsaktiviteter har anordnats och KBAB kommer att arrangera Sommarskoj på olika platser i kommunen. På karlstad.se/sommarlov kan du läsa mer om vilka aktiviteter våra ungdomar har att tillgå i sommar.  

Känner du som vårdnadshavare dig orolig för din ungdom och finns det alkohol eller narkotika med i bilden är du alltid välkommen att höra av dig! Gör det i tid - och gå på din magkänsla. Du når Karlstads kommun på 054-540 00 00. Vid ärenden till polisen ring 11414 och vid brådskande fall ring 112. På  karlstad.se/coronaoro finns ytterligare information och kontaktvägar. 

Hjälp och stöd vid oro, missbruk, våld i nära relationer, psykisk ohälsa och självmordstankar

På grund av coronaviruset kan barn och vuxna som redan har det kämpigt vara extra utsatta. Många studerar och arbetar hemifrån vilket gör att risken för våld och utsatthet i hemmet ökar liksom risken för missbruk och psykisk ohälsa. 

På karlstad.se/coronaoro har vi samlat kontaktuppgifter till olika verksamheter som kan ge hjälp och stöd om du, ditt barn eller någon ni känner har det extra tufft just nu. 

Stanna hemma minst två dygn när du blivit frisk

Stanna hemma med ditt barn om det känner sig sjukt, eller är på väg att bli sjukt, med symtom som snuva, hosta eller feber. Detta gäller även vid lindriga symtom. Vänta minst två dygn efter att barnet blivit friskt innan det går tillbaka till förskola eller skola.

Enligt smittskyddslagen ska var och en genom ”uppmärksamhet och rimliga försiktighetsåtgärder” medverka till att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar.

Barnomsorg för dig som arbetar med samhällsviktig verksamhet

Karlstads kommun har förberett sig på att förskolor, grundskolor och fritidshem kan tvingas stänga på grund av corona-pandemin. Om du arbetar med samhällsviktig verksamhet kommer du att få plats på förskola och fritidshem för dina barn även om det skulle beslutas om stängning.

Vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet har rätt till barnomsorg

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har fattat beslut om en föreskrift som förtydligar vilka verksamheter och funktioner som är samhällsviktiga och vilka vårdnadshavare som ska erbjudas barnomsorg om regeringen fattar beslut om en stängning.

Det är din arbetsgivare som ska göra en bedömning om du har ett samhällsviktigt uppdrag och informera dig om det. Information om hur du ska gå tillväga för att anmäla behov av barnomsorg kommer först om regeringen fattar ett sådant beslut.

Du som vårdnadshavare kan inte anmäla behov eller lämna intyg i förväg. Karlstads kommun kommer inte samla in intyg utan kommer endast be om att få se intyg vid behov. Om platsen erhållits på felaktiga grunder är det grund för avstängning enligt gällande regler.

Läs MSB:s förskrift och vägledning om samhällsviktig verksamhet.

Frågor om föreskriften och de allmänna råden besvaras av MSB.

Även barn med särskilda behov får barnomsorg

Regeringen har beslutat att även barn som är i behov av barnomsorg på grund av psykiska, fysiska eller sociala skäl kommer att få sitt omsorgsbehov tillgodosett.

Barnomsorg vid permittering

Heltidspermittering jämställs med att vara arbetssökande. Barn i förskola får då gå 15 timmar per vecka, alternativt om de redan har tillgång till 15 timmar per vecka allmän förskola. Barn i fritidshem har rätt till plats 10 timmar per vecka, tiderna bestäms av rektor.  

Vid korttidspermittering får barnet vara i förskola eller fritidshem den tid som behövs utifrån hur du arbetar. 

Vid problem med bemanning förskola

Våra förskolor är öppna som vanligt och vi välkomnar alla friska barn. 

Med anledning av Folkhälsomyndighetens rekommendation om att stanna hemma om man känner sig sjuk har behovet av vikarier ökat. Personalsituationen förändras snabbt och ser olika ut från dag till dag och mellan olika förskolor. Det kan göra det svårt att planera bemanningen.

Om vi får svårt att hitta vikarier kommer vi i första hand att höra av oss till de vårdnadshavare som är hemma på grund av till exempel föräldraledighet eller arbetslöshet för att se om dessa har möjlighet att ha sina barn hemma. Vi uppmanar därför till tät kontakt med personalen på ditt barns förskola.

Öppna förskolorna stängda tillsvidare 

Från och med den 19 mars och tillsvidare är alla kommunala öppna förskolor stängda på grund av den pågående pandemin.

Har du frågor eller funderingar?

Ta kontakt med rektor eller skolsköterska på er förskola eller skola, eller se om din fråga redan finns besvarad av Karlstads kommun eller Folkhälsomyndigheten. 

Frågor och svar från Karlstads kommun 

Frågor och svar från Folkhälsomyndigheten 

Mer information

Mer information finns också på

www.karlstad.se/corona

www.folkhalsomyndigheten.se 

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den