Utbildning och barnomsorg

Covid-19 - vad gäller i förskola och grundskola

Barn som leker utomhus

Barn och elever som är sjuka med symtom som kan vara covid-19 ska stanna hemma från förskola och skola.

De kan gå tillbaka när de är tillräckligt pigga för att orka med olika aktiviteter som vanligt. Det gäller även för barn som har kvar till exempel lite snuva eller lätt hosta. 

Det är viktigt att barn inte är på skolan och förskolan om de är sjuka för att minska risken att för covid-19, förkylningar, RS-virus, influensa och andra virus sprids. 

Läs mer på 1177.se

Vid magsjuka gäller att barnet ska vara hemma tills det gått 48 timmar sedan senaste symtom.

Vaccination av elever som fyller 12 i år

Alla som fyllt 12 år rekommenderas vaccination mot covid-19. Elever som fyller 12 år i år, och de elever som missat vaccinationen i skolan på grund av sjukdom, erbjuds vaccination av Region Värmland i deras lokaler. Det kommer inte erbjudas någon vaccination i skolans lokaler. 

Boka tid för vaccination eller kom till regionens vaccinationsmottagningar på drop-in när det är öppet

Tid och plats hittar du här

Vaccinationen är gratis, ta med legitimation! Personer som är under 16 år ska ha med sig en ifylld samtyckesblankett.

Läs mer om vaccination mot covid-19 för barn och unga på folkhalsomyndigheten.se.

Håll dig uppdaterad via Haldor

Du får aktuell information från ditt barns förskola eller skola via Haldor. 

Mer information

Ytterligare information finns på:

www.karlstad.se

www.folkhalsomyndigheten.se 

www.1177.se/varmland

Distansstudier och stängning

Digitalt stöd

Förändring i regler för förskola och fritidshem

Stöd vid oro

Uppdaterad den