Utbildning och barnomsorg

Covid-19 - vad gäller i förskola och grundskola

Uppdaterad 2021-06-10, 11:30

Inställda läger och behov av fritidshem

På grund av de lokala rekommendationerna ställs all lägerverksamhet in den 11-27 juni. Det gör att fler elever kan komma att ha behov av fritidshem dessa veckor. Om ditt barn får behov av fritidshem på grund av ett inställt läger är det viktigt att du anmäler det till fritidshemmet så snart som möjligt.  

Kulturskolans sommarläger ställs in. Läs mer på Kulturskolans webbplats. 

Ökad smittspridning i grundskolan under helgen

Under helgen 4-6 juni har det tillkommit många nya fall av covid 19 i grundskolan och smittspridningen är åter uppe i höga nivåer. Därför går ett antal klasser över till distansstudier under resten av terminen. 

Distansstudier på heltid

Nedanstående skolor/årskurser/klasser omfattas för tillfället av distansstudier på heltid.  

Skola/klass Tidsperiod
Mariebergsskolan årskurs 8-9 7-11 jun
Norrstrandsskolan årskurs 8-9 7-11 juni
Rudsskolan årkurs 7-9 7-11 juni
Hultsbergsskolan klass 6 B 3-11 juni
Orrholmsskolan årkurs 6 3-11 juni
Fredricelundskolan årkurs 4 7-11 juni

Fritidshem

När låg- eller mellanstadiet övergår till distansstudier stänger även fritidshemmen som hör till den årskurs/klass som övergår till distans. Fritdshemmet är då enbart öppet för vårdnadshavare som arbetar i samhällsviktig verksamhet. Det innebär att de eleverna får vara i skolan och på fritidshemmet om det behövs för att vårdnadshavaren ska kunna sköta sitt arbete.

Skolavslutningar och sommaravslutningar

Även i år kommer sommaravslutningar i förskolan och skolavslutningar i grundskolan att se annorlunda ut. Avslutningarna kommer firas klass- eller avdelningsvis tillsammans med enbart barn och elever. Vårdnadshavare och anhöriga kommer inte att bjudas in.

Skolavslutning för elever som har distansundervisning 

Elever som har distansundervisning kommer att ha digitala skolavslutningar och inte träffas fysiskt.

Undantaget är årskurs nio där rektor fått i uppdrag att se om det finns möjlighet att samlas klassvis för en corona-anpassad avslutning då eleverna går ur grundskolan och inte kommer tillbaka till hösten.

Nya provtagningsrekommendationer för barn utan symtom

Från 10 maj tillämpar Region Värmland Folkhälsomyndighetens nya vägledning kring provtagning av barn utan symtom. Det innebär nya rekommendationer kring smittspårning och provtagning av barn och ungdomar.

Sänkt åldersgräns för provtagning av symtomfria hushållskontakter

Barn från 6 år rekommenderas provtagning (tidigare från 16 år). 
  • Barn som bor tillsammans med en smittad person ska stanna hemma i sju dagar räknat från den dag den smittade personen blev provtagen.
  • Barnet ska provtas på dag 5 efter att den smittade personen tog sitt prov och stanna hemma i väntan på provsvar. 
Lathund för hushållskontakter

Sänkt åldersgräns för provtagning av symtomfria närkontakter

Barn och ungdomar från 13 år rekommenderas provtagning (tidigare från 16 år). 

Med närkontakt menas att barnet varit nära en smittad person under mer än 15 minuter på ett avstånd närmare än 2 meter.

  • Barnet ska provtas snarast efter ni fått information om att det kan ha utsatts för smitta, samt på dag 5 efter senaste närkontakten med den smittade. 
  • Om det har gått 4 dagar eller mer sedan senaste närkontakten med den smittade behöver bara ett prov tas.
  • Om det har gått mer än 7 dagar behöver barnet inte testas men ni ska fortsätta att vara uppmärksamma på symtom tills 14 dagar har gått.

Barn och ungdomar utan symtom kan gå i skolan men ska hålla avstånd till skolkamrater och personal.

Lathund för närkontakter

Har ni varit utomlands?

Om ni har varit utomlands omfattas familjen av särskilda rekommendationer. 

Håll dig uppdaterad på förskolans eller skolans sajt

Försäkra dig om att du prenumererar på förskolans eller skolans sajt på skola.karlstad.se för att inte missa aktuell information från ditt barns förskola eller skola. 

Mer information

Ytterligare information finns på:

www.karlstad.se

www.folkhalsomyndigheten.se 

www.1177.se/varmland

Distansstudier och stängning

Digitalt stöd

Symtom, provtagning och smitta

Förändring i regler för förskola och fritidshem

Åtgärder i förskolor och skolor

Stöd vid oro

Uppdaterad den