Utbildning och barnomsorg

Covid-19 - vad gäller i förskola och grundskola

Barn som leker utomhus

Uppdaterad 2022-01-27 12:00

På grund av den rådande situationen med hög smittspridning är det nu än mer viktigt att vi hjälps åt! Fortsätt att följa myndigheternas rekommendationer då nya riktlinjer uppdateras löpnade.

Distansundervisning 

För närvarande har följande klasser distansundervisning: 

Skola Tidsperiod
Färjestadsskolan 4b 25-28 januari
Hagaborgsskolan 1a, 1b och 3a 27-28 januari
Herrrhagsskolan 2a, 3a och årskurs 4-6 Karlavagnen 24-28 januari
Herrhagsskolan 4a 27-28 januari
Ilandaskolan 8d 24-27 januari
Kvarnbergsskolan 1a och 4b 26-28 januari
Norrstrandsskolan 7g 25-28 januari
Norrstrandsskolan 9g 25-27 januari
Skåreskolan årskurs 2 27-28 januari

Andra åtgärder

  • All simundervisning pausas till och med 11 februari. 
  • Modersmålsundervisning för årskurs 7-9, där elever från olika skolor ingår i modersmålsgruppen, genomförs via fjärrundervisning till och med 11 februari. 
  • Öppna förskolan är tillfälligt stängd 25 januari - 8 februari.  

När ska barn och elever testas och stanna hemma?

Uppvisar ditt barn symtom ska det stanna hemma från skola och förskola.

Skolelever med symtom ska testas

  • Elever i grundskolan, från förskoleklass och uppåt ska testas med PCR-test vid symtom. Undantag är om eleven haft bekräftad covid-19 de senaste tre månaderna.  
  • Hur länge eleven ska stanna hemma beror på vad provsvaret visar.  

Läs mer om när du ska testa dig på 1177.se

Barn upp till cirka sex år ska stanna hemma om de får symtom:

  • Barnet är välkommen tillbaka till förskolan när det har varit utan feber i minst ett dygn och verkar frisk och pigg, även om det har kvar lätta symtom som hosta eller snuva.
  • Barn upp till sex år behöver inte lämna prov.

Det är viktigt att barn inte är på förskolan om de är sjuka. Det är för att minska risken att covid-19, förkylningar, RS-virus, influensa och andra virus sprids.

Läs mer om när du behöver stanna hemma på 1177.se

Förhållningsregler för hushållskontakter

Särskilda regler gäller för barn som bor med någon som har covid-19.

Läs mer om vad som gäller för när- och hushållskontakter på 1177.se

Information till och från förskolan och skolan

Förskolan och skolan skickar inte längre ut information när någon i verksamheten har bekräftats vara smittad av covid-19. Detta på grund av att smittan är så pass omfattande.

Information kommer fortfarande att skickas till berörda vårdnadshavare i de fall åtgärder sätts in, som till exempel stängning eller övergång till distansundervisning.  

Det är viktigt att du även fortsättningsvis meddelar förskolan eller skolan om ditt barn får ett positivt provsvar.

Vikarier inom våra verksamheter

Vi har just nu en utmaning med att lyckas bemanna och få tillräckligt med personal på våra förskolor och skolor. Det innebär att ditt barn kan mötas av pedagoger/lärare/personal som är nya för dem. Vi gör vad vi kan för att barnen och eleverna ska få en så normal vardag som möjligt i den här situationen som råder. Vi gör också allt vi kan för att hålla förskolor och skolor öppna.

Har ni varit utomlands?

Om ni har varit utomlands kan familjen omfattas av särskilda rekommendationer. 

Håll dig uppdaterad på förskolans eller skolans sajt eller via Haldor

Försäkra dig om att du prenumererar på förskolans eller skolans sajt på skola.karlstad.se för att inte missa aktuell information från ditt barns förskola eller skola. Har ni gått över till Haldor kommer informationen där.

Mer information

Ytterligare information finns på:

www.karlstad.se

www.folkhalsomyndigheten.se 

www.1177.se/varmland

Distansstudier och stängning

Digitalt stöd

Symtom, provtagning och smitta

Förändring i regler för förskola och fritidshem

Åtgärder i förskolor och skolor

Stöd vid oro

Uppdaterad den