Utbildning och barnomsorg

Digitala samtycken och information

Inför läsåret 2020/2021 har vi ersatt några av de pappersblanketter och informationsbrev du som vårdnadshavare brukar få hemskickade med en digital tjänst. 

I tjänsten Digitala samtycken och information (IST Medgivande) kan du bland annat signera samtycken och bekräfta att du tagit del av olika typer av information från förskolan och skolan. Tjänsten fungerar på alla digitala enheter, även mobiltelefon.

Till e-tjänsten
Digitala samtycken och information (IST Medgivande)

Du kan också nå tjänsten via Populära tjänster på karlstad.se/e-tjanster

För att få ett e-postmeddelande vid framtida utskick ska du registrera din e-postadress under Din profil. 

Skyddade personuppgifter 

Om Skatteverket har beslutat att ge dig och ditt barn skyddade personuppgifter hanteras inte detta digitalt.

Har du frågor eller behöver du hjälp?  

Kontakta Kontaktcenter på telefon 054-540 00 00, knappval 2, eller via e-post karlstadskommun@karlstad.se 

Vanliga frågor och svar 

Svaren gäller för förskola och grundskola. 

Vad är Digitala samtycken och information (IST Medgivande)? 

Digitala samtycken och information (IST Medgivande) är en e-tjänst för enkel hantering av medgivande från vårdnadshavare. Tjänsten underlättar för kommuner, förskolor och skolor att hämta in information från vårdnadshavare som på ett smidigt sätt kan ge sitt godkännande digitalt.

Varför står det att jag har ett obesvarat formulär fast jag har lämnat svar?

Om barnet har flera vårdnadshavare måste båda ha godkänt svaren innan det står att svaret är inlämnat och formuläret hamnar under besvarade formulär.

Systemet är långsamt och det är svårt att logga in?

Ibland används systemet av många på samma gång. Försök att logga in vid ett senare tillfälle. 

Jag ser inga blanketter, hur gör jag? 

Om du loggat in på e-tjänsten Digitala samtycken och information (IST Medgivande) och inte finner några blanketter innebär det att du inte har några att fylla i. När blanketter finns att besvara kommer du få ett mejl från no-reply@svara.ist.se. 

Vid skolstart byter en del barn och elever förskola eller skola. Det medför att blanketterna skickas ut först när barnet eller eleven är placerad på sin nya förskola eller skola och i dessa fall kan det ta några dagar extra. Om du efter en vecka inte fått några blanketter att besvara, ta kontakt med Kontaktcenter. 

Det är svårt att logga in via mobiltelefon

Ibland kan det vara svårt att logga in via länken i mejlet. Det kan bero på hur BankID-appen öppnas upp och fungerar i just din mobiltelefon. Testa istället att öppna webbläsaren och logga in via länken på den här sidan. 

Hur gör jag om jag inte har e-legitimation? 

Har du ingen e-legitimation kan du vända dig till Kontaktcenter för att få hjälp. Telefon 054-540 00 00, knappval 2, eller via e-poskarlstadskommun@karlstad.se 

Jag har fler barn, hur kopierar jag blanketten? 

Om du har flera barn som du ska fylla i samma blankett för kan du kopiera svaren. Så här gör du: 

  1. Fyll i första blanketten och godkänn 
  2. Öppna andra blanketten 
  3. Längst upp på sidan finns nu ett nytt val. ”Kopiera svar från…” 
  4. I rullisten väljer du den blankett som ska kopieras 
  5. Tryck på knappen ”Kopiera” 

Mitt barn går på en fristående förskola eller skola men syns i systemet 

E-tjänsten Digitala samtycken och information (IST Medgivande) gäller kommunala förskolor och skolor. Har en vårdnadshavare barn på fristående förskola eller skola kan vårdnadshavaren fortfarande finnas kvar i systemet om barnet tidigare varit placerad på kommunal förskola och/eller skola. 

Hur hanteras personuppgifter?  

Vi behandlar personuppgifter i den omfattningen som behövs för att säkerställa att barn och elever får sina rättigheter tillgodosedda samt att verksamheten är likvärdig och effektiv. I enlighet med dataskyddsförordningen behandlar vi enbart de personuppgifter som behövs för att fullgöra myndighetsutövning, rättsliga förpliktelser samt utföra uppgifter och administration av allmänt intresse inom förskole- och skolverksamhet.  

Det är barn- och ungdomsnämnden som är personuppgiftsansvarig för uppgifterna. Vi har kvar dina uppgifter den tid som behövs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter. Mer information om hur vi hanterar dina uppgifter, vilka rättigheter du har och hur du kontaktar oss finns på vår webbplats www.karlstad.se/personuppgifter. 

Uppdaterad den