Hållbara måltider

Klimatsmart Mat

Kampanjbild barn- och ungdomsförvaltningen
Lunch i skolrestaurangen

Projektet Klimatsmart mat avslutat

I augusti 2015 startade projektet Klimatsmart mat, ett projekt som fokuserade på hållbarhetsfrågor kopplat till måltidsverksamheten. Projektet var ett förvaltningsövergripande projekt mellan barn-och ungdomsförvaltningen, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen och miljöförvaltningen. Projektet avslutades i januari 2019 men arbetet för hållbara måltider fortsätter. 

Resultat

Den största framgången i projektet är att engagemanget hos måltidspersonalen i hållbarhetsfrågorna vuxit sig stark och blivit en självklar del i våra verksamheter. Måltidspersonalen är kreativa och hittar lösningar i en hållbar riktning. De sprider engagemang och kunskap till eleverna på ett fantastiskt sätt!

Matsvinnet på Karlstads kommuns skolor har minskat med 46 %, det motsvarar 60 ton mat! 

Minskningen av matsvinnet på skolorna har gett besparingar på 1,7 miljoner kronor och en minskning av klimatpåverkan som är jämförbar med utsläppen från en bil som kör 39 varv runt jorden. 

Matsvinnet på förskolorna har minskat med 40 %.

De ekologiska inköpen har ökat till 35 % och majoriteten av tillagningsköken KRAV- certifierades. 

Klimatpåverkan från köttkonsumtionen har minskat med 42% och allt fler klimatsmarta rätter serveras.

I projektet har stort fokus legat på utbildning för måltidspersonal, både teoretiska utbildningar och praktisk matlagning i mer hållbara rätter. 

Karlstads kommun fick under klimatprojektet utmärkelsen Årets hållbara skolmatskommun i White Guide Junior 2017 samt en andra plats i samma kategori 2018. 

Vi är enormt stolta över vår klimatsmarta mat i Karlstads kommun! Vi satsar på hållbar mat tillagad från grunden, ökade inköp av ekologiskt och närproducerat. Matsvinnet har minskat med 60 ton! I filmen ovan berättar en kock och elever från olika skolor om vårat arbete för hållbara skolmåltider.

Klimatsmart mat, vad betyder det?

Maten står för en stor del av vår miljöpåverkan, både i form av utsläpp av olika växthusgaser och spridning av kemikalier. 

Att äta klimatsmart handlar generellt om att äta mer grönsaker och mindre kött, mer när- och säsongsodlat, mer ekologiskt och sist men inte minst att äta upp den mat vi faktiskt köper och tar till oss på tallriken. Klimatsmart mat innebär minskad klimatpåverkan, bättre hälsa och minskad risk för sjukdomar.

Vi satsar på ökade inköp av närodlat och ekologiskt. Målsättningen är att våra inköp av ekologiska varor ska öka vilket ger positiva effekter för både miljö, klimat och hälsa. En del i detta är att planera matsedlarna så att en större andel av råvarorna är klimatsmarta.

Aktiviteter i projektet

Projektavslutning 

Projektet är nu avslutat men arbetet för hållbara måltider i förskola och skola fortsätter! 

Matsvinnsmätning 

Den trettonde och sista matsvinnsmätningen sker på samtliga enheter mellan den 12-30 november. I samband med mätningen lanseras en kampanj som belyser vart maten kommer från och vem som tillagar den. I kampanjen berättar de lokala producenterna Lönngården och Torfolks gård om KRAV-produktion av nötkött och grönsaker. De beskriver varför det är viktigt att maten hamnar i magen istället för i sophinken. Dessutom berättar två skolkockar om sitt engagemang för minskat matsvinn i skolorna. 

Matsvinnsmätningar

Den 10-28 september mäts matsvinnet på alla förskolor och skolor. Hittils har matsvinnet minskat med 34 procent, målsättningen är att minska svinnet till max 15 gram per elev - ett mål som många av skolorna redan når idag. Den sista matsvinnsmätningen i projektet pågår mellan den 12-30 november.

One planet plate

Karlstads kommuns skolor är först i landet med Världsnaturfondens nya klimatsmarta matkoncept One Planet Plate. One Planet Plate är en guide och en märkning för de som vill servera hållbara måltider. Det unika med konceptet är fokuset på själva måltiden, alltså vad som ligger på tallriken, och att det finns tydliga krav för både klimat och biologisk mångfald. De skolor som valts ut är: Kronoparksskolan, Norrstrandsskolan, Tuggeliteskolan och Älvkullegymnasiet. Skolorna är först i Sverige med att testa One Planet Plate-måltider, ett sätt för våra elever att bli mer medvetna om hur maten vi äter påverkar klimatet. läs mer om konceptet här: wwf.se/oneplanetplate

Karlstad - årets hållbara skolmatskommun 2017

 

"För en aldrig sinande energi, ett stort fokus, en hög ambitionsnivå och en gigantisk portion jävlar anamma" utnämndes Karlstad till årets hållbara skolmatskommun under 2017-års upplaga av White Guide Junior.

 

 

 

 

Utbildningsinsatser

Under projektet genomförs inspirationsutbildningar i klimatsmart matlagning för skolkockarna.

Föreläsningar för elever och personal om nyttan av klimatsmarta val.

Inom ramen för projektet kommer också satsningar för att minska matsvinnet på skolorna att göras. Målsättningen är att skapa en förståelse kring hur mycket mat som slängs och vår förhoppning är att satsningen ska ge ett minskat svinn och därigenom minskad miljöpåverkan.

Läs mer

Mer information om matsvinn på Naturvårdsverkets webbplats

Världsnaturfondens köttguide - kloka matval som tar hänsyn till naturen, klimatet och djurens välfärd

Naturskyddsföreningens tips för dig som vill leva miljösmart

Kontakt

Projektledare Klimatsmart mat

Klara Perhamre, klara.perhamre@karlstad.se, 054-540 38 15

Koststrateg

Linnea Olsson, linnea.olsson2@karlstad.se, 054-540 29 28

Kostchef gymnasieskolor

Alain Grenard, alain.grenard@karlstad.se, 054 - 540 13 20

Uppdaterad den