Vi som förvaltning

Barnkonventionen

Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen lag i Sverige. Under 2019 påbörjade koncernen ett arbete med att förbereda organisationen för hur den ska tolkas och tillämpas i organisationen.

Vi behöver vara medvetna om två olika synsätt när det gäller barn: 

  • Se barn och ungas behov av skydd och omsorg 

  • Se barn och unga som kompetenta individer och ge dem möjlighet att delta som aktörer

Barnkonventionen som lag stärker barnens rättigheter ytterligare, och vi ska förhålla oss till ett barnrättsperspektiv. Barnrättsperspektivet innebär att vi behöver kombinera både ett barnperspektiv och barnets perspektiv. Det betyder att vi i ännu större utsträckning måste sätta barns bästa i centrum och erbjuda barnen ökad delaktighet. Det är ett uppdrag för all kommunal verksamhet.

 

 

Uppdaterad den