Utbildning och barnomsorg

Skolstart höstterminen 2022

himmel_liggande

Välkommen till Karlstads kommuns skolor, vi ser fram emot en ny, händelserik termin tillsammans med dig och dina kompisar.

Grundskola, förskoleklass och grundsärskola

Skolstart

Du som går i grundskolan, förskoleklass eller grundsärskolan startar höstterminen måndag den 15 augusti.

Här hittar du starttider för grundskolorna

Gymnasieskola och gymnasiesärskola

Skolstart 

Du som går på Nobelgymnasiet, Sundsta-Älvkullegymnasiet eller Tingvallagymnasiet startar höstterminen den 17, 18 eller 19 augusti.

Här hittar du dag, tid och plats för ditt program. 

Antagning till gymnasieprogram

Den 30 juni visas slutgiltig antagning på Dexter.

På elevantagningen.se finns alla datum kopplade till gymnasievalet och antagning.

Ansökan om gymnasiebiljett

Gymnasieelever som bor minst sex kilometer från skolan och har rätt till studiemedel kan få gymnasiebiljett (tidigare gymnasiekortet) som gäller alla skoldagar under terminen. 

Här kan du läsa mer om gymnasiebiljetten och ansöka.

Information till vårdnadshavare

I samband med skolstart är det mycket att hålla reda på.

På karlstad.se finns en informationssida för vårdnadshavare där all information finns samlad för att du som vårdnadshavare och elev i lugn och ro kan botanisera i det som finns.

Lov och ledigheter läsåret 2022/2023

Uppdaterad den