Skolstart grundskola

Skolstart grundskolan

Skolstart förskoleklass

Efter ett långt sommarlov är det snart dags för skolstart. Alla komunala grundskolor startar måndag den 15 augusti. I tabellen nedan hittar du starttider för första skoldagen. 

Mer detaljerad information kring skolstarten kan även finnas under grundskolornas egna sidor.

 
Skola  
Fredricelundsskolan

Förskoleklass: Träffas på gräsplanen nedanför Himlabacken klockan 08.20.

Årskurs 1-6: börjar i sina klassrum 08.10

De två första skoldagarna slutar samtliga elever 13.30 och därefter enligt schema.

Frödingskolan

Årskurs 4-6: 08:20

Årskurs 7-9: 08.30

Färjestadsskolan

Dagen börjar med invigning av nya skolan klockan 09:15. Samling på skolgården klockan 08:45 med respektive klass. Personal finns på skolgården med skyltar med klassens namn.

Hagaborgsskolan

Start 08:20. Samling i respektive klassrum - entréerna är skyltade med avdelningarnas namn. Skoldagen avslutas vid 13.30 för samtliga klasser.

 

Det kommer att finnas personal ute på skolgården från klockan 08.00 om ni behöver hjälp av hitta till rätt klassrum.

 

Förskoleklass = Vävaren 

Åk 1 = Korgmakaren 

Åk 2 = Snickaren 

Åk 3 = Svarvaren

Herrhagsskolan

Förskoleklass: träffas på skolgården kl 9.00.

Årskurs 1-6: träffas på skolgården 8.20 

Grundsärskolan Vintergatan börjar kl 8.20, gäller samtliga elever.

Hultsbergsskolan

Årskurs F-6: 08:10, samling i respektive klassrum 

Årskurs 7-9: 08:00. Årskurs 8-9 samlas i klassrummen och årskurs 7 utanför norra entrén där mentorer möter upp. 


Grundsärskola Askedala: 08:20, samling i hemklassrum
met

Ilandaskolan  8.10 – 13.30. Årskurs 7 samlas på skolgården där mentorer möter upp, årskurs 8 samlas enligt följande: 8A – sal 408, 8B – sal 405, 8C- sal 608, 8D- hkk-salen, 8E- sal 511 och åk 9 samlas i respektive hemklassrum.

Fredagen den 12/8 kl 12-15 har vi Öppet hus dit elever och vårdnadshavare i åk 7 är välkomna.

Kronoparksskolan  Start klockan 08.10, skoldagen är slut som vanligt 13.30. Lärarna möter upp ute på skolgården, och samling sker i klassrummen.
Kroppkärrsskolan  Alla elever börjar kl 8.15 och slutar kl 13.30.
Förskoleklass: möts av sina lärare på skolgården.
Årskurs 1-6: samling i respektive klassrum. 
Kvarnbergsskolan Start kl.8.10 och alla klasser slutar kl.13.30. 
Förskoleklass: Samling på skolgården. 
Årskurs 1-6: Samling i respektive klassrum. Entréerna är skyltade med avdelningarnas namn. 
Mariebergsskolan  Årskurs 7: 08:20 samling på skolgården.

Årskurs 8 och 9: 08:20 samling i klassrum enligt anslag på tv-skärmarna.

Norrstrandsskolan

Årskurs 4–6: 08:20, samling i respektive klassrum. 

Du är också välkommen till vårt skolstartsmingel 12 augusti 14:00-15:00, för att se hur klassrummen ser ut och träffa pedagogerna!

 

Årskurs 7-9: 8.20-15.20. Samling på skolgården. Skyltar med klassbeteckningar finns synliga.

Nyeds skola 

Årskurs F-6: 08:10-13:30, klassvis samling på skolgården vid entréerna.

Årskurs 7–9: 08:10-13:30, klassvis samling på skolgården vid stora entrén på skolans framsida.

Orrholmsskolan 

Start 08:30 på Skogsbackeskolan.

Bussar går mellan Orrholmen till Skogsbackeskolan. 


Se tider för morgon- och eftermiddagsbussar.

Rudsskolan 

Årskurs 7: samling utanför entréerna vid flaggstången kl. 08.30.

Årskurs 8 och 9: meddelas starttid via Haldor, starttiden kan variera beroende på klassaktivitet.
Nya elever i åk 8 och 9 får information från mentor veckan före skolstart.

Råtorpsskolan  Start 8,15 och slut 13.00.

Alla elever och vårdnadshavare är välkomna på skolstartsmingel fredagen den 12/8 klockan 10.00-11.00.

Skattkärrsskolan 

Årskurs F-3: 08.00 - 13.00 (buss avgår 13.15)

Årskurs 4-6:08.00 - 14.15 (buss avgår 14.25)
Skåreskolan  Start 08:10 och slut 13:20 för alla elever.
Stockfallets skola 

Start 8.15 och slut 13:30 för alla elever. 

Stodeneskolan Start 8.10 på skolgården, samling sker vid flaggstången där personal möter upp. Skolbussen går hem som vanligt denna dag.
Södra Råtorps skola Start 8:15 och slut 13.00.

Alla elever och vårdnadshavare är välkomna på skolstartsmingel fredagen den 12/8 klockan 11.00-12.00.

Tuggeliteskolan Start 08:10. Samling klassvis på skolgården där lärare möter upp.
Vallargärdets skola Start klockan 08.00 för samtliga elever i förskoleklass till årskurs  6.
Se nyhet på skolans sida för slutider för alla klasser. 
Vålbergsskolan

Årskurs F-5: 08.10-13.30

Årskurs 6-9:  08.10-14.30

Förskoleklass: Samlas vid huvudentrén.  

Årskurs 4 och 5: Samling vid fotbollsplanen. 

Övriga klasser samlas i sina hemklassrum. 

Väse skola 08.00 samling på skolgården för samtliga klasser. 
Årskurs F-2 8.00-13.00
Årskurs 3-6 8.00-14.00
Västerstrandsskolan Start 08.10. Alla klasser träffas på skolgården. Klasslärarna har en skylt med klassbeteckning. Vårdnadshavare får gärna vara med så länge klassen är utomhus. Skoldagen avslutas klockan 13.30.

 

Om du vill så finns möjlighet att träffa din lärare i klassrummet redan på fredag den 12/8 mellan 10.30-11.30.

Uppdaterad den