Vuxenutbildningen

Ansökan till kurser och utbildningar

Här ser du hur du söker till vuxenutbildningen. Alla som läser inom vuxenutbildningen ska ha en studieplan. Studieplanen gör du tillsammans med studie- och yrkesvägledarna och innehåller bland annat ditt mål med studierna, vilka kurser du behöver läsa samt start- och slutdatum.  Kontaktuppgifter till Studie och yrkesvägledning

Utbildning på grundläggande och gymnasial nivå

Till kurser på grundläggande och gymnasialnivå kan du ansöka vid fem tillfällen per år. Kursstart är när din kurs/kurser startar och ansökningsperiod är när du kan ansöka till kursen för aktuell kursstart. 

För kursstart i januari (v.3) kan du ansöka mellan 15/10 -15/11  (period 1).

För kursstart i mars (v.13) kan du ansöka mellan 15/1 - 15/2    (period 2).  

För kursstart i juni (v.23) kan du ansöka mellan 15/3 - 15/4      (period 3).   

För kursstart i augusti (v.33) kan du ansöka mellan 15/5 - 15/6  (period 4).

För kursstart i oktober (v.43) kan du ansöka mellan 15/8 -15/9  (period 5).

Så här söker du till kurser på grundläggande och gymnasial nivå

Kontakta studievägledare på Vägledningstorget och gör en studieplan. Detta är en bra hjälp så att du söker de kurser som stämmer med ditt studiemål.

Du ansöker till kurser och utbildningar i webbansökan. Börja med att skapa ett användarkonto.Här gör du din ansökan.

Till ansökan ska du också bifoga betygskopior och eventuella intyg. Söker du en yrkesutbildning bifogar du även ditt CV. Vi kan inte behandla din ansökan utan dessa. Skriv också gärna en motivering till de kurser du har sökt.

Är du folkbokförd i annan kommun än Karlstad och vill studera i Karlstad skriver du ut din ansökan efter att du har fyllt i alla uppgifter och skickar den till din hemkommun. Din hemkommun tar ställning till om man betalar utbildningen eller inte.

Så här ansöker du (textversion)

Utbildning i svenska för invandrare - sfi

Du kan ansöka om kurs i sfi när som helst under året.

Så här söker du till utbildning i svenska för invandrare

Du ansöker till kurser och utbildningar i webbansökan. Börja med att skapa ett användarkonto. När du har gjort din anmälan via webbansökan måste du besöka Vägledningstorget. Karlbergsgatan 2 A, Alen.

Vid ditt besök upprättas en individuell studieplan och du kommer att få en kallelse för start till SFI.

Här gör du din ansökan.

Så här ansöker du till SFI

Komvux som särskild utbildning 

Om du vill söka till kurser inom komvux som särskild undervisning gör du det på nedanstående blankett.

Ansökningsblankett.

Du blir därefter kontaktad av lärare för att göra en studieplanering.

Ansökan till kurser och utbildningar i annan kommun

Är du folkbokförd i Karlstads kommun och vill studera i en annan kommun ansöker du på den anordnande kommunens ansökningsblankett. Blanketten samt kopia på tidigare betyg. CV och personligt brev lämnar du till Vägledningstorget eller skickar till Vuxenutbildningen, 651 84 Karlstad.

Din hemkommun tar ställning till om de betalar utbildningen eller inte. Därefter skickas ansökan till utbildaren som tar beslut om du blir antagen eller inte.

Personuppgifter

GDPR (General Data Protection Regulation)
När du är elev hos oss behandlar vi dina personuppgifter för att skolverksamheten ska fungera, både för oss och för dig.

I de flesta fall är den rättsliga grunden uppgift av allmänt intresse. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden är personuppgiftsansvarig. Uppgifterna sparas den tid som behövs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter.

Mer information om hur vi behandlar dina uppgifter, vilka rättigheter du har och hur du kontaktar oss finns på karlstad.se/personuppgifter 

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den