Vuxenutbildningen

Ansökan till kurser och utbildningar

Här ser du hur du söker till vuxenutbildningen. Alla som läser inom vuxenutbildningen måste ha en studieplan. Studieplanen gör du tillsammans med studievägledarna och innehåller bland annat ditt mål med studierna, vilka kurser du behöver läsa samt start- och slutdatum. 

Utbildning på grundläggande och gymnasial nivå

Ansökningstider

15/10 - 15/11   (period 1)   kursstart i januari 
15/1 - 15/2      (period 2)   kursstart i mars 
15/3 - 15/4      (period 3)   kursstart i juni 
15/5 - 15/6      (period 4)   kursstart i augusti 
15/8 - 15/9      (period 5)   kursstart i oktober

Hur söker jag till kurser på grundläggande och gymnasial nivå?

Kontakta studievägledare på Vägledningstorget och gör en studieplan. Detta är en bra hjälp så att du söker de kurser som stämmer med ditt studiemål.

Du ansöker till kurser och utbildningar i webbansökan. Börja med att skapa ett användarkonto.

Till ansökan ska du också bifoga betygskopior och eventuella intyg. Söker du en yrkesutbildning bifogar du även ditt CV. Vi kan inte behandla din ansökan utan dessa. Skriv också gärna en motivering till de kurser du har sökt.

Är du folkbokförd i annan kommun än Karlstad och vill studera i Karlstad skriver du ut din ansökan efter att du har fyllt i alla uppgifter och skickar den till din hemkommun. Din hemkommun tar ställning till om man betalar utbildningen eller inte. Vuxenutbildningen i Karlstad beslutar sedan om du erbjuds plats på utbildningen.

Här gör du din ansökan.

Utbildning i svenska för invandrare - sfi

Du kan ansöka om kurs i sfi när som helst under året.

Hur söker jag till utbildning i svenska för invandrare?

Du ansöker om kurs i sfi genom personligt besök på Vuxenutbildningens expedition, Alen, Karlbergsgatan 2A.

Är du folkbokförd i annan kommun än Karlstad och vill studera hos oss lämnar du din ansökan till din hemkommun. Din hemkommun tar ställning till om de betalar utbildningen eller inte. Vuxenutbildningen Karlstad beslutar sedan om du erbjuds plats på utbildningen.

Särskild utbildning för vuxna - Särvux

Om du vill söka till kurser inom Särskild utbildning för vuxna gör du det på nedanstående blankett.

Ansökningsblankett.

Du blir därefter kontaktad av lärare för att göra en studieplanering.

Är du folkbokförd i annan kommun än Karlstad och vill studera hos oss kontaktar du din hemkommun. Din hemkommun tar ställning till om de betalar utbildningen eller inte. Vuxenutbildningen Karlstad beslutar sedan om du erbjuds plats på utbildningen.

Ansökan till kurser och utbildningar i annan kommun

Är du folkbokförd i Karlstads kommun och vill studera i en annan kommun ansöker du på den anordnande kommunens ansökningsblankett. Blanketten samt kopia på tidigare betyg. CV och personligt brev lämnar du till Vägledningstorget eller skickar till Vuxenutbildningen, 651 84 Karlstad.

Din hemkommun tar ställning till om de betalar utbildningen eller inte. Därefter skickas ansökan till utbildaren som tar beslut om du blir antagen eller inte.

Personuppgifter

Fredag den 25 maj börjar den nya dataskyddslagstiftningen (GDPR) gälla. När du är elev hos oss behandlar vi dina personuppgifter för att skolverksamheten ska fungera, både för oss och för dig.

I de flesta fall är den rättsliga grunden uppgift av allmänt intresse. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden är personuppgiftsansvarig. Uppgifterna sparas den tid som behövs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter.

Mer information om hur vi behandlar dina uppgifter, vilka rättigheter du har och hur du kontaktar oss finns på karlstad.se/personuppgifter 

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den