Vuxenutbildningen

Beställning av betyg

Efter avslutad kurs registrerar vi ditt betyg. Du bestämmer själv när och vilka betyg du vill beställa. Det är enkelt att beställa dina betyg, du kan göra en beställning direkt via vår beställningstjänst. 

Här beställer du betyg från Vuxenutbildningen 

Betyget/betygen skickas till den adress du anger i beställningen.

 

Information om hur du beställer betyg från kommunala och fristående gymnasieskolor i Karlstad.

Har du sökt till universitet eller högskola? 

Du måste själv kontrollera att dina betyg har kommit in till Antagning.se.

Betyg satta efter 1 augusti 2016 rapporteras till Antagning.se. Betyg satta före 1 augusti 2016 måste du själv skicka in.

Du laddar upp dina inskannade dokument direkt på Antagning.se och Universityadmissions.se. Mer information finns på respektive webbplats.

Betyg sätts efter varje avslutad kurs. Efter 1 juli 2012 är betygsskalan A -F inom samtliga utbildningar. A är högsta betyget, E är lägsta godkända betyg och F är underkänt.

Du bestämmer själv när du vill ha dina betyg utskrivna. Beställ dina betyg i god tid.  

Läser du mot en gymnasieexamen eller slutbetyg ska du kontakta studievägledare för planering.

INFORMATION OM BETYG

Utbildning på grundläggande nivå

Utdrag ur betygskatalog

Utdrag ur betygskatalogen ersätter från och med den 1 juli 2012 samlat betygsdokument.

Detta är en sammanställning över de kurser som du har läst inom vuxenutbildningen i Karlstad.

Slutbetyg

Du kan få ett slutbetyg från utbildning på grundläggande nivå om du har fått lägst betyget E i svenska eller svenska som andraspråk, engelska, matematik och samhällskunskap i kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå eller särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå ska få slutbetyg från sådan utbildning.

Utbildning på gymnasial nivå.

Utdrag ur betygskatalog

Utdrag ur betygskatalogen ersätter från och med den 1 juli 2012 samlat betygsdokument.

Detta är en sammanställning över de kurser som du har läst inom vuxenutbildningen i Karlstad

Gymnasieexamen 

Efter 1 juli 2012 utfärdas gymnasieexamen inom vuxenutbildningen. En gymnasieexamen kan vara högskoleförberedande eller yrkesförberedande.

Högskoleförberedande gymnasieexamen

  • Du ska ha läst 2 400 poäng
  • Minst 2 250 poäng ska vara godkända
  • Följande gymnasiegemensamma ämnen måste ingå: svenska 1,2 och 3/svenska som andraspråk 1,2 och 3 (300 poäng), engelska 5 och 6 (200 poäng), matematik 1b eller 1c (100 poäng), gymnasiearbete (100 poäng)
  • Betyg i historia, samhällskunskap, religonskunskap och naturkunskap samt matematik i den omfattning som krävs på det gymnasieprogram din examen motsvarar 
  • Utav de resterande betygen i din högskoleförberedande examen måste mer än hälften vara ämnen som ingår i ett och samma högskoleförberedande program.

Yrkesexamen

  • Du ska ha läst 2 400 poäng
  • Minst 2 250 poäng ska vara godkända
  • Följande gymnasiegemensamma ämnen måste ingå: svenska 1/svenska som andraspråk 1 (100 poäng), engelska 5  (100 poäng), matematik 1a (100 poäng), gymnasiearbete (100 poäng)
  • Du måste också ha betyg i historia (50 poäng), samhällskunskap (50 poäng), religonskunskap (50 poäng) och naturkunskap (50 poäng) 
  • Utav de resterande 1 800 poängen som ingår i en yrkesexamen måste mer än hälften vara ämnen som ingår i ett och samma yrkesprogram.

Förlängd tid för utfärdande av slutbetyg

Slutbetyg enligt de äldre bestämmelserna om gymnasial vuxenutbildning får utfärdas fram till den 1 juli 2021.

I ett slutbetyg kan ingå betyg satta både före och efter 1 juli 2012. Ett slutbetyg ska innehålla minst 2 350 poäng.

Kontakta Vägledningstorget för mer information.

Utbildning i svenska för invandrare - sfi

Utdrag ur betygskatalog

Utdrag ur betygskatalogen är en sammanställning över de kurser som du har läst inom utbildning i svenska för invandrare i Karlstad.

 

Komvux som särskild utbildning 

Utdrag ur betygskatalog

Utdrag ur betygskatalogen är en sammanställning över de kurser som du har läst inom särskild utbildning för vuxna i Karlstad.

Slutbetyg

Du kan få slutbetyg från särskild utbildning för vuxna om du har fått lägst betyget E i svenska eller svenska som andraspråk, engelska, matematik och samhällskunskap.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den