Beställ betyg och intyg

Efter avslutade studier på vuxenutbildning registrerar vi ditt betyg. Du bestämmer själv när och vilka betyg du vill beställa. 

Betyg tar cirka 14 dagar att utfärda. 

Du anger i beställningen om du vill ha det skickat per post eller som PDF till din mejl.

  • Kurser på grundläggande och gymnasial nivå samt yrkesutbildningar 

Studieintyg

Betyg


  • SFI eller kombinationsutbildning

Studieintyg

Betyg


  • Slutbetyg och gymnasieexamen

När du har läst 2400 gymnasiepoäng och vill ta ut din examen anger du det i din beställning. Slutbetyg och gymnasieexamen tar cirka 14 dagar att utfärda. Observera! Sista datum för utfärdande av slutbetyg sker den 1 juli 2025.

Slutbetyg och examen


Uppdaterad den