Vuxenutbildning

Grundläggande vuxenutbildning

Inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå finns kurser för dig som har kortare utbildning än nio år eller behöver repetera något eller några ämnen för fortsatta studier eller yrkesutbildning. Kurserna motsvarar grundskolan till och med årskurs 9.

Vad innehåller utbildningen?

Innehåll och studieformer är anpassade till dig som studerar som vuxen. Kurserna ger en allmän kompetens för samhällsliv, arbetsliv och fortsatta studier. Dina egna behov och förkunskaper avgör vad och på vilken nivå du skall studera. Du kan samtidigt läsa kurser på både grundläggande nivå och gymnasienivå.

Kurser inom grundläggande vuxenutbildning: Biologi, engelska, fysik, geografi, hem- och konsumentkunskap, historia, kemi, matematik, religionskunskap, samhällskunskap, svenska/svenska som andraspråk.

Ansökan

Du ansöker om kurser inom grundläggande vuxenutbildning i webbansökan. Vill du veta mer om ansökan eller hur du ansöker finns det information och filmer under Ansökan och filmer om ansökningar

Till ansökan ska du också bifoga betygskopior och eventuella intyg. Vi kan inte behandla din ansökan utan dessa. Skriv också gärna en motivering till de kurser du har sökt. Har du inte möjlighet att scanna in dina betyg och intyg kan du skicka kopior av dem till: Vuxenutbildningen, 651 84 Karlstad.

Är du folkbokförd i annan kommun än Karlstad och vill studera i Karlstad skriver du ut din ansökan efter att du har fyllt i alla uppgifter och skickar den till din hemkommun. Din hemkommun tar ställning till om man betalar utbildningen eller inte.

Studieplan

Din personliga studieplan gör du tillsammans med studievägledare. Kontakta studievägledare på Vägledningstorget och gör en studieplan. Detta är en bra hjälp så att du söker de kurser som stämmer med ditt studiemål.

Studieformer

Studera när och hur det passar dig

Du kan ansöka om klassrumsundervisning eller flexundervisning. Vuxenutbildningen har olika kurser och utbildningar hos olika skolor. Upplägg, studieform och studiesätt kan se olika ut hos de olika skolorna. 

Samtliga utbildare använder sig av lärplattformar via Internet. Dessa får du tillgång till när du blivit antagen till kursen. Kurslitteratur och material bekostas av deltagaren själv. Kurslitteraturen varierar mellan utbildare.

Heltidsstudier beräknas ta cirka 40 timmar per vecka oavsett studiesätt.

Klassrumsundervisning

Lärarledda lektioner, dag och kväll beroende på schema. 

Då det ibland kan köra ihop sig i vardagen finns dock möjlighet att vara flexibel. I början av kursen går läraren igenom vilka pass som är obligatoriska och där alla måste delta. Däremellan kan du själv välja hur mycket du vill delta utifrån dina förutsättningar. Observera att vi rekommenderar alla att försöka delta så mycket som möjligt då det ofta leder till högre måluppfyllelse.

I vissa kurser ingår obligatoriska nationella prov på plats i Karlstad.

Flexundervisning

Du studerar via en lärplattform och har tillgång till din lärare eller handledare på plats i Karlstad. Handledning sker 2-3 timmar i veckan dag eller kväll beroende på schema. Första tillfället är obligatoriskt.

Fler obligatoriska handledningsträffar kan ingå för att nå vissa mål i kursen. Som närvarokontroll ska du ha löpande kontakt med din lärare och göra de uppgifter du får inom föreskriven tid. I vissa kurser ingår också obligatoriska nationella prov på plats i Karlstad.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den