Vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning

Inom den gymnasiala vuxenutbildningen kan du läsa enstaka kurser, flera kurser samtidigt eller hela yrkesutbildningar. Du kan läsa på dagtid, på kvällstid eller på distans.

Vad innehåller utbildningen?

Innehåll och studieformer är anpassade till dig som studerar som vuxen. Kurserna ger en allmän kompetens för samhällsliv, arbetsliv och fortsatta studier. Dina egna behov och förkunskaper avgör vad och på vilken nivå du skall studera. Du kan samtidigt läsa kurser på både grundläggande nivå och gymnasienivå.

Kurserna inom den gymnasiala vuxenutbildningen motsvarar ämnen och kurser i de nationella programmen i gymnasieskolan.

Du kan samtidigt läsa kurser på både grundläggande nivå och gymnasienivå.

Ansökan

Du ansöker om kurser inom gymnasial vuxenutbildning i webbansökan. Vill du veta mer om ansökan eller hur du ansöker finns det information och filmer under Ansökan och filmer om ansökningar

Till ansökan ska du också bifoga betygskopior och eventuella intyg. Vi kan inte behandla din ansökan utan dessa. Skriv också gärna en motivering till de kurser du har sökt. Har du inte möjlighet att scanna in dina betyg och intyg kan du skicka kopior av dem till: Vuxenutbildningen, 651 84 Karlstad.

Är du folkbokförd i annan kommun än Karlstad och vill studera i Karlstad skriver du ut din ansökan efter att du har fyllt i alla uppgifter och skickar den till din hemkommun. Din hemkommun tar ställning till om man betalar utbildningen eller inte.

Studieplan

Din personliga studieplan gör du tillsammans med studievägledare. Kontakta studievägledare på Vägledningstorget och gör en studieplan. Detta är en bra hjälp så att du söker de kurser som stämmer med ditt studiemål.

Kurser och utbildningar ges hos flera olika utbildningsanordnare

Studieformer

Studera när och hur det passar dig

Du kan ansöka om klassrumsundervisning, distansundervisning eller flexundervisning. Vuxenutbildningen har olika kurser och utbildningar hos olika skolor. Upplägg, studieform och studiesätt kan se olika ut hos de olika skolorna. 

Samtliga utbildare använder sig av lärplattformar via Internet. Dessa får du tillgång till när du blivit antagen till kursen. Kurslitteratur och material bekostas av deltagaren själv. Kurslitteraturen varierar mellan utbildare.

I vissa kurser ingår APL, arbetsplatsförlagt lärande. Det sker inte på skolan utan på en arbetsplats. Arbetsplatsen kan vara placerad utanför Karlstads centralort.

Heltidsstudier beräknas ta cirka 40 timmar per vecka oavsett studiesätt.

Klassrumsundervisning

Lärarledda lektioner, dag och kväll beroende på schema. 

Då det ibland kan köra ihop sig i vardagen finns dock möjlighet att vara flexibel. I början av kursen går läraren igenom vilka pass som är obligatoriska och där alla måste delta. Däremellan kan du själv välja hur mycket du vill delta utifrån dina förutsättningar. Observera att vi rekommenderar alla att försöka delta så mycket som möjligt då det ofta leder till högre måluppfyllelse.

I vissa kurser ingår obligatoriska nationella prov på plats i Karlstad.

Flexundervisning

Du studerar via en lärplattform och har tillgång till din lärare eller handledare på plats i Karlstad. Handledning sker 4-8 timmar i veckan dag eller kväll beroende på schema. Första tillfället är obligatoriskt.

Flexundervisning, distans- (Infokomp): Undervisningen är en blandning av distans- och klassrumsundervisning. Du erbjuds lärarledd undervisning och handledning på plats i karolinen. Första tillfället är obligatoriskt. Din kursplanering finns på en digital lärplattform och du måste därför ha grundläggande datavana och tillgång till dator med internetuppkoppling. Du måste vara aktiv på den digitala lärplattformen varje vecka och lämna in uppgifter inom föreskriven tid. I vissa kurser ingår också obligatoriska nationella prov.

Flexundervisning, klassrum (Tingvalla): Flexstudier är en möjlighet för dig som behöver extra flexibilitet i dina studier. Du studerar via lärplattform och träffar en behörig lärare regelbundet. Utifrån dina behov, samråder du med din lärare, i vilken omfattning du behöver delta i lärarledda lektioner med andra studerande. Första tillfället är obligatoriskt där du träffar din lärare och planerar dina studier.  Vid genomförande av examinationsuppgifter, nationella prov och muntliga redovisningar krävs din närvaro på plats.


Fler obligatoriska handledningsträffar kan ingå för att nå vissa mål i kursen. Som närvarokontroll ska du ha löpande kontakt med din lärare och göra de uppgifter du får inom föreskriven tid. I vissa kurser ingår också obligatoriska nationella prov på plats i Karlstad.

Distansundervisning

Undervisningen är inte bunden till en viss plats utan du studerar via en lärplattform och har kontakt med din lärare via mail, telefon eller webbkamera. Du måste ha tillgång till en dator med internetuppkoppling samt tillgång till en enklare webbkamera en eller ett par gånger under kursens gång.

Som närvarokontroll ska du ha löpande kontakt med din lärare och göra de uppgifter du får inom föreskriven tid. I alla kurser ingår en muntlig examination. I vissa kurser ingår också obligatoriska nationella prov på plats i Karlstad.

Klassrumsundervisning på Vuxenutbildningen Tingvallagymnasiet ger dig möjlighet att på plats få kontakt med behöriga lärare, få stöd i din undervisning, hjälp med studieteknik samt att strukturera upp dina studier. Genom klassrumsundervisning får du värdefullt utbyte med dina klasskamrater och tillsammans kan ni lära av varandra. En annan fördel med att studera på plats är att Lärcenter finns tillgängligt och kan ge extra studiestöd. Undervisningen är schemalagd på ungefär 4 timmar per vecka.

 

När kursen startar får du en introduktion där du tillsammans med läraren tittar på innehåll, kursplan, kursmål samt de betygskriterier som finns. Du arbetar sedan utifrån en kursplanering som sträcker sig över kursens 20 veckor. Kursplaneringen innehåller information om inlämningsuppgifter, prov och andra obligatoriska moment. Som ett komplement till de lärarledda lektionerna och handledningen får du tillgång till en lätplattform där du enkelt kan följa kursplaneringen

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den