Vuxenutbildning

Prövning via vuxenutbildning

En prövning innebär att du läser in kursen på egen hand och gör prov vid ett eller flera tillfällen. Prövningsförrättaren sätter betyg efter avslutad prövning.

Prövningen innefattar alla kursmoment 

Innan du lämnar in din ansökan bör du vara medveten om att dina kunskaper i alla kursmoment kommer att prövas. På Skolverkets webbplats kan du se gymnasiekursernas innehåll.

Våra prövningsrutiner

I de flesta fall ingår såväl skriftliga som muntliga prövningsmoment. Beroende på kurs kan även andra delar ingå, exempelvis laborationer eller andra praktiska moment.

All information om prövningen skickas till den e-postadress du anger i din ansökan.

Prövningstillfälle erbjuds i alla våra gymnasiekurser minst en gång per läsår.

Vi rekommenderar att du anmäler dig till enbart EN prövning per tillfälle. Om du anmäler dig till prövning i flera kurser riskerar tiderna för proven att krocka med varandra. Inga nya provtillfällen ges och avgiften återbetalas inte. 

Under läsåret 2020/2021 har vi följande två prövningsperioder:

Period 1: vecka 41 - vecka 46 (ansökan stängd)

Period 2: vecka 7 - vecka 12 (ansökan stängd)

- Prövning i idrott och hälsa erbjuds under prövningsperiod 1 och 2.

- Viktig information för dig som önskar pröva kursen SFI nivå D:
                 Svenska för invandrare - SFI nivå D 

 

      Prövningsinstruktioner för prövning 

 

Vad kostar det att göra en prövning?

Om du saknar betyg i en kurs eller vill läsa upp ett godkänt betyg: prövningen kostar 500 kr. Om du är inskriven som studerande på vuxenutbildningen i Karlstad vid ansökningsdatumet och vill pröva i en kurs som du har betyget F i: prövningen är avgiftsfri. Du som har varit elev i friskola eller skola utanför Karlstads kommun måste skicka in en kopia på ditt slutbetyg till provningvux@karlstad.se så att vi kan kontrollera så att du har F i kursen.

Skicka in bekräftelse på betalning senast sista ansökningsdag!

För att din ansökan ska godkännas måste du även skicka in en bekräftelse som visar att du har betalat prövningsavgift. Bekräftelsen måste skickas in senast sista ansökningsdag till provningvux@karlstad.se

Om du inte har betalat in avgiften senast sista ansökningsdag så stryks din ansökan.


                  Så här betalar du för prövningen

 

                  Ansök om prövning:

Ansökan om prövning kan endast göras via webbformulär under utsatt ansökningstid. Nästa prövningsperiod är hösten 2021.
Ansökan öppnar i juni 2021.

                     Ansökan PP1 ht-21

                                  

 

 

       Kan jag få tillbaka avgiften om jag inte gör prövningen?

        Avgiften återbetalas endast mot uppvisande av läkarintyg.

        OBS!   Vi erbjuder ej prövning i modersmålskurser

Mer information

Frågor och svar om prövning i inom Karlstad gymnasieskola 

Läs mer om prövningar på Skolverkets hemsida

 

Antagningsregler till högskolor och universitet

Innan du anmäler dig till en prövning bör du ta reda på om du kan använda ditt betyg från prövningen på det sätt som du har tänkt dig. För att få information om antagningsregler kan du kontakta vårt vägledningstorg

Från 24 november 2014 lanserades en ny tjänst där sökande kan ladda upp sina inskannade dokument direkt på Antagning.se och Universityadmissions. Mer information finns på respektive webbplats.

Beställning av betygskopia 

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter

De personuppgifter du lämnar till oss behöver vi för att utföra vår utbildningsverksamhet. Vi hanterar dina uppgifter med stöd av gällande dataskyddslagstiftning och den rättsliga grunden är uppgift av allmänt intresse.

Karlstad gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd är personuppgiftsansvarig. Vi har kvar dina uppgifter den tid som behövs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter.

Mer information om hur vi behandlar dina uppgifter, vilka rättigheter du har och hur du kontaktar oss finns på karlstad.se/personuppgifter

Uppdaterad den