Vuxenutbildning

Prövning via vuxenutbildning

En prövning innebär att du läser in kursen på egen hand och gör prov vid ett eller flera tillfällen. Prövningsförrättaren sätter betyg efter avslutad prövning.

Prövningen innefattar alla kursmoment 

Innan du lämnar in din ansökan bör du vara medveten om att dina kunskaper i alla kursmoment kommer att prövas. På Skolverkets webbplats kan du se gymnasiekursernas innehåll.

Våra prövningsrutiner

I de flesta fall ingår såväl skriftliga som muntliga prövningsmoment. Beroende på kurs kan även andra delar ingå, exempelvis laborationer eller andra praktiska moment.

All information om prövningen skickas till den e-postadress du anger i din ansökan.

Prövningstillfälle erbjuds i alla våra gymnasiekurser minst en gång per läsår.

Under läsåret har vi följande två prövningsperioder:

Period 1: vecka 41 - vecka 46

Period 2: vecka 7 - vecka 12

- Prövning i idrott och hälsa erbjuds under prövningsperiod 1 och 2.

- Viktig information för dig som önskar pröva kursen SFI nivå D:
                 Svenska för invandrare - SFI nivå D 

 

      Prövningsinstruktioner för prövning 

Vad kostar det att göra en prövning?

Prövningsavgiften är alltid 500 kr för kurs som du saknar betyg i eller redan har ett godkänt betyg i. Är du inskriven som studerande på vuxenutbildningen vid ansökningsdatumet och vill pröva i en kurs som du har betyget "F" i, så är dock prövningen avgiftsfri

Skicka in bekräftelse på betalning senast sista ansökningsdag!

För att din ansökan ska behandlas måste du även skicka in en bekräftelse som visar att du har betalat prövningsavgift eller att du är inskriven som studerande och har ett icke godkänt betyg i aktuell kurs. Bekräftelsen måste skickas in senast sista ansökningsdag till provningvux@karlstad.se.

Vi behandlar inga ansökningar som inte har betalats senast sista ansökningsdag.


       Läs mer om avgift för prövning

                  Ansök om prövning:

Ansökan om prövning kan endast göras via webbformulär under utsatt ansökningstid. Nästa prövningsperiod är vecka 7-12 vt-21. Ansökan stänger den 30 november 2020.

                   Ansökan PP2 vt-21

                                  

 

 Inom en månad efter ansökningstidens utgång får du via e-post information om vem du ska kontakta inför din prövning.

       Kan jag få tillbaka avgiften om jag inte gör prövningen?

        Avgiften återbetalas endast mot uppvisande av läkarintyg.

        OBS!   Vi erbjuder ej prövning i modersmålskurser

Mer information

Frågor och svar om prövning i inom Karlstad gymnasieskola 

Läs mer om prövningar på Skolverkets hemsida

 

Antagningsregler till högskolor och universitet

Innan du anmäler dig till en prövning bör du ta reda på om du kan använda ditt betyg från prövningen på det sätt som du har tänkt dig. För att få information om antagningsregler kan du kontakta vårt vägledningstorg

Från 24 november 2014 lanserades en ny tjänst där sökande kan ladda upp sina inskannade dokument direkt på Antagning.se och Universityadmissions. Mer information finns på respektive webbplats.

Beställning av betygskopia 

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter

 

De personuppgifter du lämnar till oss behöver vi för att utföra vår utbildningsverksamhet. Vi hanterar dina uppgifter med stöd av gällande dataskyddslagstiftning och den rättsliga grunden är uppgift av allmänt intresse.

 

Karlstad gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd är personuppgiftsansvarig. Vi har kvar dina uppgifter den tid som behövs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter.

 

Mer information om hur vi behandlar dina uppgifter, vilka rättigheter du har och hur du kontaktar oss finns på karlstad.se/personuppgifter

 

 

 

 

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den