Prövning

Avgift för prövning inom vuxenutbildning

Här ser du hur du gör för att betala in avgiften för prövning.

Avgiften är 500 kr för varje kurs och sätts in på bankgiro 405-2213, Karlstads kommun.

En prövning kostar 500 kronor per kurs. Du kan inte få studiemedel från CSN för prövningar.

Under Meddelande skriver du ditt namn och personnummer och "konto 3690-56501-462-509".
Observera att du också måste skicka en betalningsbekräftelse i form av en kopia på kvittot till provningvux@karlstad.se 

Din ansökan behandlas endast om bekräftelse på inbetald prövningsavgift är oss tillhanda innan sista ansökningsdag.

Kostnadsfri prövning för dig som studerar inom vuxenutbildningen och har betyget F

För dig som är studerande inom vuxenutbildningen vid det datum som ansökan skickas in och har ett  "F" i den kurs du som du vill pröva i, så är prövningen kostnadsfri. Då måste du scanna in ditt betyg och skicka till provningvux@karlstad.se

Inbetald prövningsavgift återbetalas inte

Om prövningen blir uppskjuten på grund av styrkt sjukdom eller annan särskild omständighet behöver du inte betala ny avgift.

Uppdaterad den