Prövning

Frågor och svar om prövning Vuxenutbildningen

Alla som är bosatta i landet och som inte längre läser vid ungdomsgymnasiet har möjlighet att genomgå prövning via Vuxenutbildningen i alla kurser som det sätts betyg.

Hur ansöker jag om prövning?
Ansökan om prövning gör du här

Kostar det pengar att genomföra en prövning?
Om du inte studerar vid vuxenutbildningen Karlstad-Hammarö eller studerar här men vill göra prövning i en ny eller redan godkänd kurs kostar prövningen 500 kronor per kurs.

Prövningen är avgiftsfri för dig som studerar vid Vuxenutbildningen i Karlstad och har betyg F i den kurs/de kurser som ansökningen gäller.

Jag har betyg i enligt den gamla gymnasieförordningen. För att komma in på önskad högskoleutbildning krävs att jag höjer mina betyg betyg. Kan jag pröva i gamla gymnasiekurser?
Nej, du kan endast pröva i gymnasiekurser enligt den nya gymnasieförordningen. Kontakta personalen på vårt Vägledningstorg. De kan hjälpa till att planera dina fortsatta studier samt reda ut vilka betyg som krävs vid exempelvis högskolestudier.
Mer information om Vägledningstorget

I vilka kurser kan jag ansöka om prövning?
Du kan ansöka om prövning i samtliga gymnasiekurser som finns i Karlstads gymnasieskolors utbud. Dock kan vi inte garantera att prövning erbjuds under samtliga prövningsperioder

Jag vill ansöka om prövning i fler än en kurs under samma prövningsomgång. Är detta möjligt?
Ja. Du har rätt att pröva i flera kurser per prövningsomgång. Dock viktigt att du har i åtanke att dina kunskaper kommer att prövas i kursens samtliga moment

Jag har behov av extra anpassning i prövningssituationen. Hur meddelar jag detta?
Behov av extra anpassning meddelar du i ansökningsformuläret. Viktigt också att du vid informationsträff eller i förberedelsesamtal tydligt meddelar prövningsförrättaren om vilken typ av extra anpassning du har behov av. I samråd med prövningsförrättaren bestäms sedan vilken typ av anpassning som kan erbjudas. Observera att ingen handledning erbjuds inför prövningar.

Vilken typ av extra anpassning kan jag få i prövningssituationen?
Generellt gäller att du kan erbjudas längre skrivtid, uppläsning av frågor samt eventuellt möjlighet att skriva provet i en mindre grupp. Vid prövning i vissa kurser finns även möjlighet att få frågetext uppförstorad samt möjlighet att nyttja talsyntes.

Viktigt att du i samråd med prövningsförrättaren får klart vilken typ av anpassning som kan erbjudas. Observera att ingen handledning erbjuds inför prövningar.

Kan jag få låna studielitteratur inför prövningen?
Nej, vi tillhandahåller inget studiematerial. Vid en prövning förutsätts att du på egen hand inhämtat de kunskaper som krävs för att nå betyg. En prövning bygger inte på en viss kurslitteratur utan din prövningsförrättare bedömer och betygssätter dina kunskaper i hela kursen utifrån de nationellt fastställda kunskapskraven i Skolverkets ämnesplan/kursplan:
Länk till Skolverkets fastställda kurs-/ämnesplaner och kunskapskrav

Kan jag få handledning inför prövningen?
Nej. Vi erbjuder ingen handledning. Inför prövning måste du repetera/läsa in kursen samt förbereda dig på egen hand. Har du behov av handledning/undervisning så föreslår vi att du istället ansöker och läser kursen vid vuxenutbildningen. I ämnet matematik har du dock möjlighet att nyttja Studiecenters ordinarie handledning. Här hittar du mer information om Studiecenter 

Prövningstillfället krockar med mina arbetstider eller andra viktiga aktiviteter. Kan jag få en alternativ tid för min prövning?
Nej. Prövning erbjuds i regel endast vid de datum och tider som du är kallad till. För att bli godkänd i en kurs måste du genomföra samtliga prövningsmoment. Med andra ord innebär det att, om du exempelvis missat en fysiklaboration så avbryts hela din prövning. En ny ansökan om prövning till nästa prövningsomgång är det som gäller.

Hur bedömer prövningsförrättaren mina kunskaper vid en prövning?
Prövningsförrättaren bedömer och betygssätter dina kunskaper i hela kursen utifrån de nationellt fastställda kunskapskraven i skolverkets ämnesplan/kursplan. Prövningen är alltså inte anpassad efter en bestämd kursbok.Länk till ämnesplan/kursplan hittar du här

Var hittar jag information om krav för ett visst betyg?
Information om kunskapskrav för de olika betygsstegen hittar du via Skolverkets länk.

Jag har anmält mig men glömt att betala in prövningsavgiften i tid. Kan jag ändå få pröva under kommande prövningsomgång?
Nej. För att din ansökan ska behandlas krävs att såväl ansökan som bekräftelse på inbetalning är oss tillhanda sista ansökningsdag.
Läs mer om avgift för prövning

Jag har anmält mig men glömt intyga att jag är inskriven som vuxenstuderande vid ansökningsdatumet och att jag har ett icke godkänt betyg i den kurs som prövningen gäller. Kan jag ändå få pröva under kommande prövningsomgång?
Nej. För att behandla din ansökan krävs att såväl ansökan som intyg, är oss tillhanda sista ansökningsdag.

Webbformuläret för ansökning om prövning är stängt. Kan jag ändå lämna in min ansökan?
Nej. Vi tar endast emot din ansökning när ansökningsformuläret på webben är öppet.

Kan jag efteranmäla mig då jag missat att lämna in min ansöka om prövning i tid?
Nej. Vi har ingen möjlighet att ta emot efteranmälningar efter det att ansökningsformuläret på webben har stängt. Viktigt därför att du i god tid tar reda på när ansökningen är öppen.

Jag har lämnat in min ansökan om prövning. Hur vet jag att den har nått er?
I samband med att du skickar in din ansökan får du ett bekräftelsemail till den mailadress som du uppgav i din ansökan. Kontrollera noggrant att de uppgifter som du uppgivit stämmer.

När får jag information om vem min prövningsförrättare är?
Inom fyra veckor efter det att ansökningstiden har gått ut får du ett mail med information om vem du ska kontakta inför din prövning. Detta under förutsättning att såväl ansökan som bekräftelse på inbetald prövningsavgift eller intyg på att du är studerande inom vuxenutbildningen är oss tillhanda senast sista ansökningsdatum.

Vad händer om jag uteblir från prövningen? Kan jag få tillbaka prövningsavgiften?
Du är välkommen att anmäla dig till nästa prövningsomgång. Ny prövningsavgift krävs. Prövningsavgift får du endast tillbaka om du uteblivit på grund av sjukdom och kan visa läkarintyg.

Jag var sjuk och kunde därför inte närvara vid prövningstillfället. Kan jag få göra prövningen vid ett annat tillfälle?
Nej. Prövning erbjuds i regel endast vid de datum och tider som du är kallad till. För att bli godkänd i en kurs måste du genomföra samtliga prövningsmoment. Med andra ord innebär det att, om du exempelvis missat en fysiklaboration så avbryts hela din prövning. En ny ansökan om prövning till nästa prövningsomgång är det som gäller.

Hur får jag mitt betyg efter prövningen?
Efter utförd prövning meddelas du ditt betyg av din prövningsförrättare. Betyget registreras sedan digitalt vid Vuxenutbildningen i Karlstad. Önskas utskrift av betyg beställs det här

Har du frågor gällande prövningar som inte finns besvarade under 
"Frågor och svar" kontakta provningvux@karlstad.se

Uppdaterad den