Prövning

Håll igång din engelska

Bästa sättet att hålla igång din engelska är att träna språket genom att läsa, skriva, lyssna och prata engelska. På den här sidan får du fler tips om hur du kan förbereda dig inför din prövning.

Kursens innehåll

Prövning i Engelska 5, 6 och 7 består av följande moment:

Skriftligt

  • Du ska skriva ett läs- och hörförståelseprov
  • Du ska skriva en uppsats på tid, i skolan.
  • Du ska lämna in en bokrapport 

Muntligt

  • Du ska göra ett muntligt prov, där du samtalar om ett oförberett ämne med handledaren eller annan elev som också ska göra prövning.
  • Du ska göra en muntlig presentation.
  • Du ska göra en muntlig redovisning om litteratur och kultur.

Stöd under studierna

Först och främst ska du ta hjälp av det studiestöd som din skola erbjuder. Ytterligare studiestöd i form av handledning kan du få i Studiecenter. Där finns goda chanser att studera och pedagoger med inriktningen engelska finns där som handledare för dig.

Om du vill förbereda dig på egen hand inför prövningen finns olika alternativ att välja mellan.

Förbered dig inför prövningen

Bästa sättet att hålla igång dina kunskaper i engelska är att träna språket genom att läsa, skriva, lyssna och prata. Så hör kan du förbereda dig inför prövningen:

Träna läsförståelse, hörförståelse, uppsatsskrivning samt muntligt prov inför nationella prov genom att exempelvis göra gamla nationella prov. Förklaringar finns på webbsidan för varje moment.

Svenska nyheter på engelska

Länksida med engelskspråkiga dagstidningar

Engelska 5

Engelska 6 

Inför läs- och hörförståelseprov

Läs en skönlitterär bok på engelska som matchar den nivå som du önskar göra prövning i. Läs även kortare texter och sammanfatta dem och se till att du förstår innehållet i texterna. Slå upp svåra ord och träna dem. Använd dig gärna av Glosboken.se. Lyssna på nyhetsuppläsningar, radioprogram och andra mer formella samtal. 

Lycka till!

Uppdaterad den