Prövning

Instruktioner för prövning

Här hittar du instruktioner för prövning inom vuxenutbildningen på Tingvallagymnasiet.
Mer exakt information får du via e-post inom fyra veckor efter det att ansökningstiden gått ut.

Biologi

Prövningsinstruktioner

 

 • Skriftligt prov:                             Tingvallagymnasiet
 • Lab. Biologi 1,2:                         Tingvallagymnasiet

Engelska

Prövningsinstruktioner

   

 • En 5-7 Del 1:                        Tingvallagymnasiet
 • En 5-7 Del 2:                        Tingvallagymnasiet

Fysik

Prövningsinstruktioner

 

 • Informationsträff:                           Tingvallagymnasiet
 • Lab. Fysik 1:                                  Tingvallagymnasiet
 • Lab. Fysik 2:                                  Tingvallagymnasiet
 • Skriftligt prov:                                Tingvallagymnasiet

Historia

Prövningsinstruktioner

 

 • Informationsträff:                             Tingvallagymnasiet
 • Tillfälle 1:                                         Tingvallagymnasiet
 • Tillfälle 2:                                         Tingvallagymnasiet
 • Tillfälle 3                                          Tingvallagymnasiet

Idrott och Hälsa

Prövningsinstruktioner

 

 • Oblig. informationsmöte:                  Sundsta-Älvkullegymnasiet
 • Tillfälle 1: Teoriprov                          Sundsta-Älvkullegymansiet
 • Tillfälle 2: Vatten- och idrottsaktiv    Sundsta-älvkullegymnasiet
 • Tillfälle 3: Test- och träningsmet.     Sundsta- Älvkullegymnasiet
 • Tillfälle 4:  Natur- och friluftsliv         Sundsta- Älvkullegymnasiet

 

 

Kemi

Prövningsinstruktioner

 

 • Informationsträff:                               Sundsta-Älvkullegymnasiet
 • Lab. 1:                                               Sundsta-Älvkullegymnasiet
 • Lab. 2:                                               Sundsta- Älvkullegymnasiet
 • Lab. 3:                                               Sundsta- Älvkullegymnasiet
 • Skriftligt prov:                                    Sundsta- Älvkullegymnasiet 

Matematik

Prövningsinstruktioner

 

 • Informationsträff:                              Tingvallagymansiet
 • Muntligt prov:                                   Tingvallagymnasiet
 • Skriftligt prov:                                   Tingvallagymnasiet

Moderna språk - Spanska

Prövningsinstruktioner

 

 • Informationsträff:                               Tingvallagymnasiet
 • Tillfälle 1:                                           Tingvallagymnasiet
 • Tillfälle 2:                                           Tingvallagymnasiet
 • Tillfälle 3:                                           Tingvallagymnasiet

Moderna språk - Tyska

Prövningsinstruktioner

 

 • Informationsträff:                               Tingvallagymnasiet
 • Tillfälle 1:                                           Tingvallagymnasiet
 • Tillfälle 2:                                           Tingvallagymnasiet
 • Tillfälle 3:                                           Tingvallagymnasiet

Naturkunskap

Prövningsinstruktioner

 

 • Informationsträff Na1,2:                   Tingvallagymnasiet
 • Lab. Naturkunskap 1,2:                   Tingvallagymnasiet
 • Skriftlig prov Na1,2:                         Tingvallagymnasiet

Religion

Prövningsinstruktioner

 

 • Informationsträff:                             Tingvallagymnasiet
 • Tillfälle 1:                                         Tingvallagymnasiet
 • Tillfälle 2                                          Tingvallagymnasiet

Samhällskunskap

Prövningsinstruktioner

 

 • Tillfälle 1:                      Sundsta- Älvkullen eller Tingvallagymnasiet
 • Tillfälle 2:                      Sundsta- Älvkullen eller Tingvallagymnasiet
 • Tillfälle 3                       Sundsta- Älvkullen eller Tingvallagymnasiet

Svenska

Prövningsinstruktioner

 

 • Tillfälle 1:                       Tingvallagymnasiet
 • Tillfälle 2:                       Tingvallagymnasiet
 • Tillfälle 3:                       Tingvallagymnasiet

Svenska som andraspråk

Prövningsinstruktioner


SVA 1 - 3:

 • Tillfälle 1:                        Tingvallagymnasiet
 • Tillfälle 2:                        Tingvallagymnasiet
 • Tillfälle 3:                        Tingvallagymnasiet

Svenska för invandrare - SFI 

Läs detta innan du ansöker om prövning!

 

 • Informationsmöte:          Tingvallagymnasiet
 • Del 1:                             Tingvallagymnasiet
 • Del 2:                             Tingvallagymnasiet

Uppdaterad den