Vuxenutbildning

Lärvux - komvux som särskild utbildning

På Lärvux ges du möjlighet att utveckla dina kunskaper och din kompetens för att stärka din ställning i arbets- och samhällslivet samt att främja din personliga utveckling.

Lärvux - komvux som särskild utbildning

Utbildningar inom särskild utbildning för vuxna är en del av den kommunala vuxenutbildningen i Karlstad. 

Lärvux är en skolform för dig som: 

  • är 20 år eller äldre
  • har inlärningssvårigheter som beror på intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada. 
  • vill få kunskap och kompetens utifrån dina behov

Kurser finns på tre nivåer: 

  • Grundläggande motsvarande träningsskolan
  • Grundläggande motsvarande grundsärskolan
  • Grundläggande motsvarande gymnasiesärskolans nationella program

Du kan välja en eller flera kurser. Undervisningen sker för det mesta i mindre grupper. Efter avslutad kurs ges betyg eller intyg. 

Kurser och kursstart 

Kursstart i augusti (vecka 33) - ansök mellan den 15 mars och 15 april.

Läs vår kurskatalog för att ta del av vårt kursutbud.

Ansökan

För att söka till Lärvux ansöker du via ansökningsblanketten. Du kan skriva ut och fylla i eller hämta ansökningsblanketten på Lärvux, Tingvallagymnasiet, Eken sal 305.

Här kan du ladda ner ansökningsblankett 

Ansökan behöver du skicka till din kommun eller hemkommun. Mer information finns på ansökningsblanketten. 

När vi har fått din ansökan kallas du till ett samtal med studievägledare eller lärare.

Bra att veta

  • Beroende på antal sökande kan vissa kurser inte erbjudas varje termin
  • Om det berör den kurs du sökt får du reda på detta i samband med att du får ditt antagningsbesked
  • Rektor beslutar om vilka kurser som startar

Studie- och yrkesvägledning

För vägledning om studier kan du kontakta studie- och yrkesvägledare på Vuxenutbildningen.

Mer information

På Skolverket.se kan du läsa mer om komvux som särskild utbildning

Uppdaterad den