Särskild utbildning för vuxna

Komvux som särskild utbildning på grundläggande nivå

Syftet med utbildningen att ge vuxna kunskaper på en nivå som motsvarar den utbildning som ges i grundsärskolan. 

Målgrupp

Målgruppen är vuxna som saknar sådana kunskaper som normalt uppnås i grundsärskolan. Utbildningen syftar till att ge kunskaper som vuxna behöver för att delta i samhälls- och arbetslivet. Den syftar också till att främja personlig utveckling.

Du har rätt att delta i särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå

  • om du har en  utvecklingsstörning
  • från och med andra kalenderhalvåret det år du fyller 20 år
  • är bosatt i Sverige
  • saknar sådana kunskaper som utbildningen i grundsärskolan syftar till att ge
  • har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen
  • inte har läst kursen förut
  • har fått F eller IG i den kurs du söker

Mer information finns på skolverket

Kurser

Utbildningen på grundläggande nivå bedrivs i form av kurser och för varje kurs finns det en kursplan.

Betyg sätts efter avslutad kurs. Du kan få A, B, C, D eller E.
E är lägsta betyg. A är högsta betyg

Du kan också få intyg som visar vad du har lärt dig på kursen.

Antagning till kurser sker kontinuerligt.

Kurser på grundläggande nivå

Kurs Kurskod  Verksamhetspoäng
Biologi SGRBIO7   150
Engelska SGRENG7   450
Fysik SGRFYS7   150
Geografi SGRGEO7   150
Hem- och konsumentkunskap SGRHEM7   350
Historia SGRHIS7   150
Kemi SGRKEM7   150
Matematik SGRMAT7   600
Religionskunskap SGRREL7   150
Samhällskunskap SGRSAM7   150
Svenska som andraspråk SGRSVA7  1000
Svenska SGRSVE7  1000
Teknik SGRTEK7   150

Utbildare: Vuxenutbildningen Tingvallagymnasiet

Uppdaterad den