Särskild utbildning för vuxna

Komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå

Syftet med utbildning är att ge vuxna kunskaper på en nivå som motsvarar den som utbildning som ges i gymnasiesärskolans nationella program.

Målgrupp

Skolformen vänder sig till vuxna som vill komplettera sin utbildning, få sina kunskaper och sin kompetens validerade eller kanske byta yrkesbana.

Du är behörig att delta i särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå

  • om du har en  utvecklingsstörning
  • från och med andra kalenderhalvåret det år du fyller 20 år
  • är bosatt i Sverige
  • saknar sådana kunskaper som utbildningen i gymnasiesärskolan syftar till att ge
  • har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen
  • inte har läst kursen förut
  • har fått F eller IG i den kurs du söker

Mer information finns på Skolverket

Kurser

Utbildningen på gymnasial nivå bedrivs i form av kurser och även i form av ett gymnasiesärskolearbete. Det är samma ämnesplaner och kunskapskrav som inom gymnasiesärskolan, med undantag för ämnet idrott och hälsa som inte finns inom särskild utbildning för vuxna.

Betyg sätts efter avslutad kurs. Du kan få A, B, C, D eller E.
E är lägsta betyg. A är högsta betyg

Du kan också få intyg som visar vad du har lärt dig på kursen.

Antagning till kurser sker kontinuerligt.

Kurser på gymnasienivå

Digital kompetens
Engelska
Estetisk verksamhet
Geografi
Historia
Matematik
Naturkunskap
Religionskunskap
Samhällskunskap
Service och bemötande
Svenska
Svenska som andraspråk

Utbildare: Vuxenutbildningen Tingvallagymnasiet

Uppdaterad den