Lärvux - komvux som särskild utbildning

Likabehandlingsplan

Plan mot kränkande behandling

 Likabehandlingsplanen

 

Alla är lika mycket värda. 

 

På skolan är vi snälla och hjälper varandra.

Alla ska följa likabehandlingsplanen.

 

                        

Du kan alltid prata med en lärare.

 

Alla har ansvar för att vi har en trygg och bra skola.

   

                                           Bilderna här hämtade från InPrint 3
                    Widgitsymboler © Widgit Software/Hargdata 2018
                                                                 www.symbolbruket.se

 

Uppdaterad den