Vuxenutbildning

Lärvux-Komvux som särskild utbildning

himmel_liggande

Målen för utbildningen är att vuxna med utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada ska stödjas och stimuleras i sitt lärande. Du ska ges möjlighet att utveckla dina kunskaper och din kompetens i syfte att stärka din ställning i arbets- och samhällslivet samt att främja din personliga utveckling.

Lärvux- Komvux som särskild utbildning

Utbildningar inom särskild utbildning för vuxna är en del av den kommunala vuxenutbildningen i Karlstad. 

Lär-vux är en skolform för dig som: 

  • är 20 år eller äldre

  • har inlärningssvårigheter som beror på utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada. 

  • vill få kunskap och kompetens utifrån dina behov

Kurser finns på tre nivåer: 

  • Grundläggande motsvarande träningsskolan

  • Grundläggande motsvarande grundsärskolan

  • Grundläggande motsvarande gymnasiesärskolans nationella program

Du kan välja en eller flera kurser. Undervisningen sker för det mesta i mindre grupper. Efter avslutad kurs ges betyg eller intyg. 

Kurskatalog

Här hittar du kurskatalogen för läsåret 20/21

Ansökan

Ansökan ska ha ankommit till Karlstads kommun:

För kursstart i januari (v.3) ansöker du mellan 15/10-15/11

För kursuppstart j mars (v.13) ansöker du mellan 15/1-15/2

För kursuppstart i juni (v.23) och huvudstartkurs i augusti (v.33) ansöker du mellan 15/3-15/4

För kursuppstart i oktober (v.43) ansöker du mellan 15/8-15/9 

Här kan du ladda ner ansökningsblanketten.

Du kan även hämta ansökningsblanketten på expeditionen. 

När vi har fått din ansökan kallas du till ett samtal med studievägledare eller lärare.

Bra att veta

  • Beroende på antal sökande kan vissa kurser inte erbjudas varje termin
  • Om det berör den kurs du sökt får du reda på detta i samband med att du får ditt antagningsbesked
  • Rektor beslutar om vilka kurser som startar

Vägledning

På Vägledningstorget kan du få hjälp med studievägledning

Mer information

På Skolverket.se kan du läsa mer om komvux som särskild utbildning

Kontaktpersoner

Madeleine Bäckström rektor
madeleine.backstrom@karlstad.se
070-001 60 94

IngaBritt Watz samordnare
ingaBritt.watz@karlstad.se
070-0205112

Gunilla Nordlund, lärare
gunilla.nordlund@karlstad.se
070-001 88 35

Mari-Ann Djärv-Edström, lärare
mari-ann.djarv.edstrom@karlstad.se
070-001 88 32

Cecilia Gahnström lärare
cecilia.gahnstrom@karlstad.se
070-

Var finns vi?

Vi håller till på bottenvåningen i Eken, Karlbersgatan 2A.

Välkommen!

 

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den