Vuxenutbildningen

Studieekonomi

Du kan söka studiemedel från CSN för studier inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning.
1 juli 2017 infördes ett nytt studiestöd, studiestartsstödet. Stödet är till för dig som har en kort tidigare utbildning och som behöver utbilda dig på grundskole- eller gymnasienivå för att kunna få ett arbete.

Ansökan

Studiemedel

Du ansöker om studiemedel på CSN:s hemsida.

Studiestartsstöd

Du ansöker om studiestartsstödet hos vuxenutbildningen i din hemkommun.

Sök i god tid. Du behöver inte invänta antagningsbesked från utbildaren. Kom ihåg att skicka in studieförsäkran till CSN i samband med kursstarten.

Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning

Studiemedel

Studiemedel består av bidrag och lån. Du kan söka studiemedel för studier på 100 procent (minst 20 poäng per vecka), 75 procent (15-19 poäng per vecka) eller 50 procent (10-14 poäng per vecka).

Studiemedel kan beviljas i efterhand högst fyra kalenderveckor före den vecka ansökan kommit in till CSN. Har du frågor om studiemedel kan du ringa till CSN på telefon 0771-276 000 eller gå in på deras hemsida www.csn.se.

Studiestartsstöd

Studiestartsstödet är ett bidrag som man kan få i högst 50 veckor om man studerar på heltid.

Mer information om studiestartsstödet 

Utbildning i svenska för invandrare - sfi

Du kan inte söka studiemedel för studier på sfi.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den