Vuxenutbildningen

Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledning erbjuds vuxna som är folkbokförda i Karlstads kommun.

Här kan du boka en tid för enskilt vägledningssamtal.

Just nu erbjuder vi bara vägledning över telefon.
Vi ringer upp dig vid ett bokat vägledningssamtal.

Vägledningstorget

Adress: Alen, Karlbergsgatan 2 A.

Vägledningssamtalet handlar om dig och dina önskemål kring studier och arbetsmarknad.

Ett vägledningssamtal är ett längre individuellt samtal som handlar om dina tankar och önskemål kring studier och arbetsliv. Tillsammans pratar vi om dina erfarenheter och dina mål så att du kan få förutsättningar att göra ett så väl genomtänkt val som möjligt. Vi skriver även en studieplan för hur du ska nå ditt mål.

Vi pratar om:

 • Vad gör du nu?
 • Vad vill du göra?
 • Hur kan du göra för att nå målet?
 • Vi ringar in målet om det är oklart.
 • dina utbildningar
 • dina betyg
 • din yrkeserfarenhet
 • hur du ska nå ditt mål
 • alternativ för att nå målet
 • behörighetskrav
 • studieplan
 • studieekonomi

På ett vägledningssamtal hos oss kan du:

 • Få vägledning i hur du kan nå dina studie- och yrkesmål
 • Skriva en individuell studieplan
 • Göra en slutbetygs- och examensplanering
 • Få information om studievägar, behörigheter och studieekonomi
 • Få stöd i informationssökning inför studie- och yrkesval

Förbered dig inför vägledningssamtalet!

 • Fundera över vad du kan ta reda på själv och vad du behöver hjälp med av studie- och yrkesvägledare.
 • Notera frågor och funderingar på valfritt sätt som stöd för minnet.
 • Skicka in en kopia av ditt betyg till studie- och yrkesvägledaren innan samtalet, t ex gymnasiebetyg om du har studerat på gymnasiet.
 • Om du får förhinder är det viktigt att du avbokar din tid då vi har hög förfrågan på vägledningssamtal.

Kontaktuppgifter till studie- och yrkesvägledarna:

Telefontider:
Måndag - torsdag: 10.00 - 12.00
Telefonnummer: 054 - 540 18 81 
E-postadress: vagledningstorget@karlstad.se

Besökstider: 
Måndag: 12.30 - 15.00
Onsdag: 10.00 - 12.00
Besöksadress: Karlbergsgatan 2 A, Alen
Postadress: Vuxenutbildningen Karlstad, 651 84 Karlstad

Uppdaterad den