Vuxenutbildningen Tingvallagymnasiet

Vuxenutbildningen Tingvallagymnasiet

Tre personer jobbar eller studerar med hjälp av I-pad och dator.

Vuxenutbildningen Tingvallagymnasiet erbjuder kurser på grundläggande och gymnasial nivå, utbildning i svenska för invandrare och särskild utbildning för vuxna. 

Vi erbjuder mestadels utbildning dagtid, samt  några kurser på kvällstid. Dessutom erbjuds några kurser som distansstudier.  Du har också möjlighet att välja om du vill studera på heltid eller deltid.

Grundläggande nivå

Om du saknar betyg i kurser motsvarande svensk grundskola och behöver förbereda dig för att studera på gymnasienivå kan du läsa de kurserna här. Du kan också kombinera grundskolekurser med kurser på gymnasial nivå.

Gymnasial nivå

På gymnasial nivå erbjuder vi både fristående kurser och kurser som kan sättas samman till ett utbildningspaket. 

Information inför ansökan till kurser.

Komvux som särskild utbildning

Läs mer om särskild utbildning för vuxna

Utbildning i svenska för invandrare

Gå direkt till Tingvallas SFI

Läs mer om utbildning i svenska för invandrare

Kurserna ges på två ställen

Kurserna ges i Tingvallagymnasiets lokaler. Tingvallagymnasiet består av flera byggnader som ligger på Tingvallagatan 6 (Gamla läroverket) och Karlbergsgatan 2 (Eken och Alen).

Läs mer om Tingvallagymnasiets byggnader.

Kurslitteratur

Du betalar själv för kurslitteratur på grundläggande och gymnasial nivå.

Här kan du se de läromedel som vi använder. Lärarna kommer att informera dig om vilka läromedel som används i de kurser som inte finns med i förteckningen

På skolan finns anslagstavlor för köp och sälj av begagnad kurslitteratur. Du kan också köpa den på Akademibokhandeln eller på internet. 

It´s learning

It´s learning är en lärplattform som ger stöd åt både lärare och elever genom lärprocessens alla steg.

It's learning används dels för att lägga ut information om kurser, men också för kommunikation mellan dig och läraren, självstudier och inlämningsuppgifter.

Instruktionsfilm

Information om inloggning på It´s learning

Likabehandlingsplan

Likabehandlingsplan på lätt svenska 20/21

Likabehandlingsplan svenska för invandrare och särskild utbildning för vuxna 20/21

Trivselregler vux med bilder 20/21

Likabehandlingsplan grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning och vård- och omsorg vuxenutbildning

Studiecenter

Studiecenter finns i Gamla läroverket på Tingvallagatan 5. Här har du möjlighet att sitta och studera på egen hand och även låna dator. I biblioteksdelen hittar du böcker och tidskrifter, DVD- och Blue-ray filmer, e-böcker och mycket annat.

Läs mer om Studiecenter.

Stöd för dig som studerar

Du som studerar på Vuxenutbildningen Tingvallagymnasiet har möjlighet till stöd av specialpedagog och speciallärare.

Läs mer om stöd för dig som studerar.

Mer information om Vuxenutbildningen Karlstad

Här kan du läsa mer om all vuxenutbildning som erbjuds inom Karlstad

Kontakta oss

Lärare på grundläggande och gymnasial vuxenutbildning

Lärare i undervisning i svenska för invandrare

Lärare i särskild utbildning 

Studievägledare

Vuxenutbildningens ledning

Övrig personal

Uppdaterad den