Ansökan

Vem får studera?

Utbildning på grundläggande nivå

Rätt till grundläggande vuxenutbildning har du:

 • från och med 1 juli det år du fyller 20 år
 • som saknar de kunskaper som barn och ungdomar får i grundskolan.

Kurser inom den grundläggande vuxenutbildningen kan du även läsa i annan kommun än där du är folkbokförd. 

Utbildning på gymnasial nivå

Behörig att delta i gymnasial vuxenutbildning är du:

 • från och med 1 juli det år du fyller 20 år
 • som saknar eller har brister i de kunskaper som kursen ska ge
 • som har förutsättningar att följa kursen.

Behörig är också du som är under 20 år och har gymnasieexamen eller studiebevis från gymnasieskolan.

Om flera behöriga söker en kurs och inte alla får plats ska ett urval ske.

Läs mer om urval

Utbildning i svenska för invandrare - sfi

Rätt att studera på sfi har du:

 • från och med 1 juli det år du fyller 16 år
 • som inte har grundkunskaper i svenska
 • som är folkbokförd i en kommun

Komvux som särskild utbildning 

Utbildning på grundläggande nivå

Du som har en utvecklingsstörning har rätt till utbildning:

 • från och med 1 juli det år man fyller 20 år
 • som saknar sådana kunskaper som utbildningen i grundsärskolan syftar till att ge
 • som har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen

Utbildning på gymnasial nivå

Du som har en utvecklingstörning är behörig att delta:

 • från och med 1 juli det år man fyller 20 år
 • har gått färdigt gymnasiesärskolan men saknar kunskaper i vissa ämnen
 • behöver ominlärning på grund av en nyförvärvad hjärnskada
 • har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Om flera behöriga söker en kurs och inte alla får plats ska ett urval ske.

Läs mer om urval

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den