Yrkesutbildningar

Industriutbildning

Du börjar med att läsa en utbildning inom Industriteknik Bas. Det motsvarar de nivåer som branschen anser vara den grundläggande kompetens som krävs för arbete inom industrin.
Därefter fördjupar du dig inom en av de tre inriktningar som utbildningen erbjuder:

  • CNC-operatör/Maskinoperatör
  • Underhåll och service

Om utbildningen

Utbildningen består av en blandning av teoretiska genomgångar och praktiska moment. Under utbildningen får du lära dig mer om jämställdhet, arbetsmiljö och hur arbetsmarknaden fungerar. Du blir också väl förberedd på att söka jobb inom ditt yrke.Utbildningen genomförs med hjälp av uppgifter som bedöms. I varje uppgift prövas färdigheter från flera moduler. Det avspeglar arbetslivet och målet med varje utbildningsdel blir tydligt.

Du ansöker till Industriutbildning. Under utbildningens gång kommer du att få välja inriktning. I nuläget kan du välja mellan CNC eller Underhåll. Är du intresserad av läsa Svets ansöker du denna under svetsutbildning.  

Informationsblad Industriutbildning

Studieform och omfattning

Utbildningen är på heltidsstudier, ca 40 timmar i veckan. Utbildningen bedrivs i klassrum och verkstad och upplägget sker tillsammans med lärare. Utbildningens längd är ca 72 veckor. 

Under APL-perioden (arbetsplatsförlagt lärande) får du möjlighet att testa och utveckla de arbetsmetoder du lärt dig i undervisningen. Det specifika innehållet i din APL anpassas till din individuella utbildningsplan och APL-företagets inriktning samt behovet av kompetens.

Behörighet/förkunskaper

Svenska eller Svenska som andraspråk (sas) på grundskolenivå.

Kurser som ingår i utbildningen utöver inriktning

Kurs Kurskod Poäng
Introduktion KGYORI11C 40
Industritekniska processer 1 INUINU01 100
Avhjälpande underhåll 1 DRIAVH01 100
Materialkunskap 1 MAEMAT01 100
Människan i industrin 1 MÄIMÄN01 100
Produktionsutrustning 1 PRUPRD01S 100
Produktionsutrustning 2 PRUPRD02S 100
Tillverkningsunderlag 1 TILTIL01 100
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 SVE01/SVA01 100
Total summa BAS   840

CNC

Datorstyrd produktion DARDAT01S 100
Produktutveckling 1 PRKPRK01 100
Datorstyrd produktion 2 DARDAT02 100
CAD/CAM DARCAD0 100
Allmän automationsteknik AUOALL0 100
Total summa inriktning och total   500 (1340)

Underhåll

Underhåll- driftsäkerhet DRIUND0 100
Underhåll- elteknik DRIUNE0 100
underhåll- lager och smörjteknik DRIUNÅ0 100
Avhjälpande underhåll 2 DRIAVH02 100
Underhåll- mekatronik DRIUNL0 100
Allmän automationsteknik AUOALLO 100
Total summa inriktning och total   600 (1440)

Utbildare

Lernia utbildning Ab

Östanvindsgatan 14, Karlstad

Hemsida: lernia.se

Anne-Marie Hedberg

Telefon: 072-254 00 59

E-post: anne-marie.hedberg@lernia.se

Robert Gillnäs

Telefon: 072-254 67 99

E-post: robert.gillenas@lernia.se

Uppdaterad den