Vuxenutbildning

Jag är studerande

Här hittar du information för dig som studerar. 

Inläsningstjänst
Via Vuxenutbildningen i Karlstad erbjuds du som elev inlästa läromedel som ett komplement till tryckta läromedel i undervisningen.


Lärcenter
På Lärcenter kan du som vuxenstuderande få det stöd du behöver vid sidan av övriga studieformer.


Stödteam
Som elev kan du ta kontakt med stödteamet, där finns det en specialpedagog och speciallärare. 


Uppdaterad den