Vuxenutbildningen Tingvalla

Vuxenutbildningen Tingvalla

Tre elever som sitter vid ett bord och studerar.

På Vuxenutbildningen Tingvalla finns valmöjligheter! Vi erbjuder kurser på grundläggande och gymnasial nivå, utbildning i svenska för invandrare och Komvux som särskild utbildning.

De flesta av våra utbildningar är på dagtid, men vi har även kvällskurser. Du väljer om du vill studera på heltid eller halvtid. Vissa av våra kurser finns som distans.

Våra utbildningsnivåer

Kurslitteratur

Lärarna kommer att informera dig om vilka läromedel som används i de kurser som inte finns med i förteckningen. På skolan finns anslagstavlor för köp och sälj av begagnad kurslitteratur. Du betalar själv för kurslitteratur på grundläggande och gymnasial nivå.

Här listas den kurslitteratur som används.

Lärplattformen heter Itslearning

Itslearning är en lärplattform som ger stöd åt både lärare och elever genom lärprocessens alla steg. Itslearning används dels för att lägga ut information om kurser, men också för kommunikation mellan dig och läraren, självstudier och inlämningsuppgifter.

Stöd för dig som studerar

Studiecenter

Studiecenter finns i Gamla läroverket på Tingvallagatan 6. Här har du möjlighet att sitta och studera på egen hand och även låna dator. I anslutning till Studiecenter finns biblioteket.

Läs mer om Studiecenter.

Lärcenter

Du som studerar på Vuxenutbildningen Tingvalla har möjlighet till stöd av specialpedagog och speciallärare på Lärcenter.

Läs mer om Lärcenter och möjlighet till stöd för dig som studerar

Här finns Tingvallas vuxenutbildning

Vuxenutbildningen Tingvalla finns på Tingvallagatan 6 (Gamla läroverket) och Karlbergsgatan 2 (Eken).

Kontakta oss

Lärare på grundläggande och gymnasial vuxenutbildning

Lärare i undervisning i svenska för invandrare

Lärare i särskild utbildning 

Vuxenutbildningens ledning

Övrig personal

Likabehandlingsplaner

Likabehandlingsplanerna berättar hur Tingvallagymnasiets vuxenutbildning jobbar med olika frågor som rör bland annat kränkande behandling och diskriminering.

Här finns likabehandlingsplanerna för vuxenutbildningens olika delar.

Uppdaterad den