Vuxenutbildningen Tingvalla

Kurslitteratur i kurser på Vuxenutbildningen, Tingvalla

Följande kurslitteratur används. I övriga kurser får du information av läraren om vilken kurslitteratur som du ska använda.

     
Biologi 1    
    Iris Biologi 1
    Gleerups
     
     
Biologi 2    
Henriksson, Anders   Iris Biologi 2
     
Engelska på grundskolenivå    
Delkurs 1 och 2   Connect 1
Peter Watcyn Jones och Annika Mattson   Upplaga 2
    ISBN 9789144105963
    Elevpaket med Textbok, arbetsbok och webblicens
     
     
Engelska på grundskolenivå    
Delkurs 3   Connect 2
Peter Watcyn Jones och Annika Mattson   Elevpaket med Textbok, arbetsbok och webblicens
    ISBN 9789144106342
     
     
Engelska på grundskolenivå    
Delkurs 4   Stepping Stone 4
Birgitta Dalin, Jeremy Hanson och Kerstin Tuthill   Upplaga 4
    Elevbok med texter och uppgifter
    ISBN: 9789140695970
     
Birgitta Dalin, Jeremy Hanson och Kerstin Tuthill   Stepping Stone 4
    Elevwebb-licens
    ISBN: 9789140689153
     
Engelska 5    
    Solid Gold 1
    ISBN 978-91-44-08417-6
     
Engelska 6    
    Solid gold 2
    ISBN 978-91-44-10780-6
     
Engelska 7    
    Meddelas av läraren
     
     
Fysik 1a    
Alphonce, Bergström,   Heureka! Fysik 1
Gunnvald m fl   ISBN 978-91-27-56727-6
    Formler och tabeller
    ISBN 978-91-27-4224-52
Rekommenderad räknare   TI 82 - 84
     
Fysik 2    
Alphonce, Bergström,   Heureka! Fysik 2
Gunnvald m fl   ISBN:nr 978-91-27-56728-3
    Formler och tabeller
    ISBN 978-91-27-4224-52
Rekommenderad räknare   TI 82 - 84
     
     
Information och kommunikation 1    
 Petersson, Wahlberg    Information och kommunikation 1
C Klingenstierna,   Fakta och övningar
J Klingenstierna   ISBN 978-91-47-10047-7
     
Kemi 1    
Borén, Börner, Johansson,   Kemiboken 1
Ragnarsson, Sundkvist   ISBN 978-91-47-11594-5
    Liber
 

 

 

Digitalt läromedel:Katalys 1

Gleerups

Kemi 2    
    Kemiboken 2 upplaga 6
     
    Liber
     

Digitalt läromedel: Katalys 2 

Gleerups. 

Matematik  på grundskolenivå    
Delkurs 1 och 2   Matematik grundvux delkurs 1-2
Conny Welén,Kristina Johnson,Christian Melin, Lennart Undvall   

 ISBN: 978-91-47-12549-4

Liber

     
Matematik på grundskolenivå     
Delkurs 3   Matematik grundvux delkurs 3
Conny Welén,Kristina Johnson,Christian Melin, Lennart Undvall   

 ISBN: 978-91-47-12551-7

Liber

     

Matematik  på grundskolenivå

   
Delkurs 4   Matematik grundvux delkurs 4
 Conny Welén,Kristina Johnson,Christian Melin, Lennart Undvall    ISBN: 978-91-47-12552-4
     
Matematik 1b    
Alfredsson, Bodemyr,   Matematik 5000+ Vux 1abc
Heikne   ISBN:nr 978-91-27-46177-2
    Rekommenderad räknare TI 82-84
     
Matematik 2a    
    Matematik 5000 2bc Vux
    Mer information om kurslitteratur kommer från undervisande lärare i början av kursen.
     
Matematik 2b och 2c    
Alfredsson, Bråting,   Matematik 5000 2bc Vux
Erixon, Heikne   ISBN 9789127435049
    Rekommenderad räknare TI 82-84
     
Matematik 3b och 3c    
Alfredsson, Bråting,   Matematik 5000 3bcVux
Erixon, Heikne   ISBN 9789127426313
    Rekommenderad räknare TI 82-84
     
Matematik 4    
Alfredsson, Bråting,   Matematik 5000 4
Erixon, Heikne   ISBN 9789127426320
    Rekommenderad räknare TI 82-84
     
Naturkunskap 1a1, 1a2, 1b    
Henriksson, Anders   Synpunkt 1b
     
Naturkunskap 2    
Henriksson   Synpunkt 2
     
Samhällskunskap på    
grundskolenivå   Lärobok finns att låna.
     
Samhällskunskap 1a1, 1a2, 1b    
Brolin, Nohagen   FORUM 123
     
Svenska på grundskolenivå  
Linda Odén Inför Svenska/SVA01
  ISBN 978-91-47-12051-2

 

   
Svenska som andraspråk på Meddelas av läraren
grundskolenivå  
  Referenslitteratur: Svensk grammatik på.....
  ISBN 978-91-27-.....(beroende på
  vilket språk).
   
Svenska 1  
Sahlin, Lindholm, Stensson Fixa litteraturen 1
Sahlin, Lindholm, Stensson Fixa språket 1
   
Svenska 2  
Sahlin, Lindholm, Stensson Fixa litteraturen 2
Sahlin, Lindholm, Stensson Fixa språket 2
   
Svenska 3  
Sahlin, Lindholm, Stensson Fixa litteraturen 2
Sahlin, Lindholm, Stensson Fixa språket 2
   
Svenska som andraspråk 1, 2 och 3  
Monika Åström Språkporten, Svenska som 
  andraspråk 1,2,3
  Tredje upplagan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppdaterad den