Vuxenutbildning

Likabehandlingsplaner

Varje rektorsområde på vuxenutbildningen har tagit fram likabehandlingsplaner. Likabehandlingsplanerna berättar hur skolorna jobbar med olika frågor som rör bland annat kränkande behandling och diskriminering.

Här finns likabehandlingsplanerna för vuxenutbildningens olika delar.

Uppdaterad den