Vuxenutbildning

Om studier på komvux

Stora schackpjäser uppställda i en park

Inom den kommunala vuxenutbildningen i Karlstad kan du studera på 

Inom vuxenutbildningen finns även andra kombinationsutbildningar, jobbspår och andra utbildningsinsatser.

Uppdaterad den