Om studier på komvux

Frågor och svar

Här får du svar på några vanliga frågor om vuxenutbildning.

Jag vill studera. Hur gör jag?

Du har rätt att studera på komvux från den 1 juli det år du fyller 20 år. Är du yngre får du studera på komvux förutsatt att du har gymnasieexamen eller studiebevis från gymnasieskolan. Läs även vår information om vem som får studera.

Du ansöker till kurser och yrkesutbildningar i vår webbansökan. Du hittar webbansökan till höger på denna sida.

  • Börja med att skapa ett användarkonto om du inte har sökt tidigare.
  • Bifoga betyg till din ansökan. Om du söker en yrkesutbildning ska du även bifoga ditt CV och ett personligt brev.

När kan jag söka?

Vuxenutbildningen i Karlstad har fem ansökningsperioder/år. I webbansökan kan du se när dessa perioder är och vilka kurser du kan söka under de olika perioderna.

Jag behöver hjälp med vilka kurser ska jag söka. Vem kontaktar jag?

Kontakta studie- och yrkesvägledning för att boka ett vägledningssamtal om du är folkbokförd i Karlstads kommun. Om du är folkbokförd i en annan kommun så kontaktar du studie- och yrkesvägledare i din hemkommun. Där får du information om vilka kurser du behöver för att nå ditt mål och upprättar en studieplan. Läs även vår information om interkommunala ansökningar.

När får jag svar om jag har blivit antagen till de kurser jag har sökt?

Om din ansökan är komplett får du besked senast en vecka före kursstart. Detta skickas till den e-mejladress som du har angett i ansökan. I antagningsbeskedet får du information om vilka kurser du har blivit antagen till, kursstart, schema (om du har valt klassrum), informationsträff inför starten och på vilket sätt du ska tacka ja eller nej till din plats.m m.

Du kan även se ditt antagningsbesked i webbansökan under Mina sidor - Dokument. Länk till webbansökan

Vilken kurslitteratur ska jag ha?

Under fliken Utbildare finns länkar till samtliga utbildares kurslitteraturlistor. Där kan du se vilken litteratur du ska ha och vart du kan få tag på den.

Vad kostar det att studera?

Du betalar själv för kurslitteratur och övrigt studiematerial.
Undervisningen är kostnadsfri.

Kan jag få studiemedel när jag studerar inom vuxenutbildningen?

Om du läser kurser på grundskole- och gymnasienivå kan du ansöka om studiemedel på CSN:s hemsida. www.csn.se.
Om du behöver hjälp med ansökan om studiemedel kontaktar du CSN på 0771 276 000 eller csn.se

Hur mycket behöver jag läsa för att det ska räknas som heltidsstudier?

Studieomfattningen beror på hur många poäng du läser och under hur många veckor. På 10 veckor kan du som mest läsa 200 poäng, och på 20 veckor kan du som mest läsa 400 poäng för heltidsstudier. 

För att få studiemedel för heltidsstudier ska du läsa 20 poäng per vecka. 
15 poäng per vecka räknas som studier på 75%.
10 poäng per vecka räknas som studier på 50%

Hur gör jag om jag blir sjuk när jag studerar?

Om du är sjuk någon dag meddelar du dina lärare.
Om du är sjuk mer än en vecka och har studiemedel ska du sjukanmäla dig till Försäkringskassan och lämna läkarintyg till vuxenutbildningens expedition. Det är viktig att du anmäler till Försäkringskassan för att du ska få behålla ditt studiemedel. Det kan också innebära att kravet om studieresultat minskar.

Hur gör jag om jag har vård av barn när jag studerar?

Meddela dina lärare.
Anmäl vård av barn till CSN, om du har studiemedel.

Kan jag avbryta mina studier?

Du kan avbryta dina studier när du vill, men om du har studiemedel kan det påverka dina möjligheter att få studiemedel nästa gång du ansöker om detta.
Om du vill avbryta dina studier ska du meddela dina lärare och mejla till vuxenutbildningen@karlstad.se och även meddela CSN om du har studiemedel.

Hur får jag mina betyg?

Efter avslutad kurs registreras ditt betyg. Du bestämmer själv när du vill ha dina betyg utskrivna.
Du beställer dina betyg på vår hemsida under rubriken Beställning av betyg/intyg. Efter påskrift av rektor skickas betyget till dig med post.
Om du läser för att få en gymnasieexamen eller slutbetyg måste du ha kontakt med studievägledare. När du har beställt examensbeviset eller slutbetyget så kontaktar vi dig.

Vad händer med min ansökan? 

Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning

Efter sista ansökningsdag behandlar vi din ansökan.

1. Behörighet
Vi kontrollerar att du är behörig till de kurser eller utbildningar som du har sökt. 

2. Förkunskaper
Utifrån de betyg och intyg som du har skickat in samt tidigare studieresultat bedömer vi om du har förkunskaper för de kurser och utbildningar som du har sökt.

3. Urval
Om det finns fler sökande än antalet platser gör vi ett urval bland de sökande.

SFI och Yrkes-SFI

När vi har fått in din ansökan kontrollerar vi att du är folkbokförd i Karlstads kommun. Om du bor i en annan kommun måste din hemkommun godkänna att du får läsa SFI i Karlstad.

Vid ditt besök upprättas en individuell studieplan och du kommer att få en kallelse för start till SFI.

Komvux som särskild utbildning 

När vi har fått din ansökan kontrollerar vi att du är folkbokförd i Karlstads kommun. Om du bor i en annan kommun måste din hemkommun godkänna att du får läsa i Karlstad.

Du kommer att kallas till ett samtal med lärare. Då upprättas en personlig studieplan. Du får därefter besked om du blir antagen eller inte. Om det finns fler sökande till särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå än antalet platser gör vi ett urval bland de sökande.
Du kan läsa mer om vilka utbildningar som erbjuds på hemsidan

Urval komvux som särskild utbildning

8§ Om samtliga behöriga sökande till särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå inte kan antas till sådan utbildning, ska ett urval göras. Vid detta urval ska företräde, i den ordning som anges nedan, ges till en sökande som har kort tidigare utbildning och som
1. inte tidigare har deltagit i motsvarande utbildning,
2. önskar fullfölja studier som den sökande har påbörjat enligt en upprättad individuell studieplan,
3. önskar fullfölja studier som den sökande har påbörjat inom gymnasiesärskolan, eller
4. behöver utbildningen för pågående yrkesverksamhet eller planerat yrkesval.

Första stycket 3 gäller även om den sökande har avslutat studierna inom gymnasiesärskolan, men utan att få slutbetyg.

Uppdaterad den