Vuxenutbildning

Grundläggande vuxenutbildning

Komvux på grundläggande nivå är till för dig som behöver läsa in kurser som motsvarar grundskolans nivå. Utbildningen ska ge dig som studerande de kunskaper som vuxna behöver för att delta i samhälls- och arbetslivet eller för att kunna studera vidare på gymnasial nivå. Kurserna motsvarar grundskolan till och med årskurs 9.

Vad innehåller utbildningen?

Innehåll och studieformer är anpassade till dig som studerar som vuxen. Kurserna ger en allmän kompetens för samhällsliv, arbetsliv och fortsatta studier. Dina egna behov och förkunskaper avgör vad och på vilken nivå du ska studera. Du kan läsa kurser på både grundläggande nivå och gymnasienivå samtidigt.

Du hittar vilka kurser du kan läsa på grundläggande nivå i vår kurskatalog.

Studieformer

Studera när och hur det passar dig

Du kan ansöka om klassrumsundervisning eller flexundervisning. Vuxenutbildningen har olika kurser och utbildningar hos olika skolor. Upplägg, studieform och studiesätt kan se olika ut hos de olika skolorna. 

Samtliga utbildare använder sig av lärplattformar via Internet. Dessa får du tillgång till när du blivit antagen till kursen. Kurslitteratur och material bekostas av deltagaren själv. Kurslitteraturen varierar mellan utbildare.

Heltidsstudier beräknas ta cirka 40 timmar per vecka oavsett studiesätt.

Klassrumsundervisning

Lärarledda lektioner, dag och kväll beroende på schema. 
Då det ibland kan köra ihop sig i vardagen finns dock möjlighet att vara flexibel. I början av kursen går läraren igenom vilka pass som är obligatoriska och där alla måste delta. Däremellan kan du själv välja hur mycket du vill delta utifrån dina förutsättningar. Observera att vi rekommenderar alla att försöka delta så mycket som möjligt då det ofta leder till högre måluppfyllelse.

I vissa kurser ingår obligatoriska nationella prov på plats i Karlstad.

Flexundervisning

Du studerar via en lärplattform och har tillgång till din lärare eller handledare på plats i Karlstad. Handledning sker 2-3 timmar i veckan, dagtid eller kvällstid beroende på schema. Första tillfället är obligatoriskt.

Flera obligatoriska handledningsträffar kan ingå för att nå vissa mål i kursen. Som närvarokontroll ska du ha löpande kontakt med din lärare och göra de uppgifter du får inom bestämd tid. I vissa kurser ingår också obligatoriska nationella prov på plats i Karlstad.

Ansökan

Du ansöker om kurser inom grundläggande vuxenutbildning i vår webbansökan. Vill du veta mer om ansökan eller hur du ansöker finns det information och filmer under Om ansökan.

Till ansökan ska du också bifoga betygskopior och eventuella intyg. Vi kan inte behandla din ansökan utan dessa. Skriv också gärna en motivering till de kurser du har sökt. Har du inte möjlighet att scanna in dina betyg och intyg kan du skicka kopior av dem till: Vuxenutbildningen, 651 84 Karlstad.

Är du folkbokförd i annan kommun än Karlstad och vill studera i Karlstad skriver du ut din ansökan efter att du har fyllt i alla uppgifter och skickar den till din hemkommun. Din hemkommun tar ställning till om man betalar utbildningen eller inte.

Uppdaterad den