Vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning

Möte

Inom den gymnasiala vuxenutbildningen kan du läsa enstaka kurser, flera kurser samtidigt eller hela yrkesutbildningar. Du kan studera vi klassrum, flex-klassrum, flex-distans eller distans. Du kan söka till kurser på gymnasial nivå fem gånger per år. För att se vilka kurser som är sökbara för aktuell period se vårt kursutbud. 

Vad innehåller utbildningen?

Innehåll och studieformer är anpassade till dig som studerar som vuxen. Kurserna ger en allmän kompetens för samhällsliv, arbetsliv och fortsatta studier. Dina egna behov och förkunskaper avgör vad och på vilken nivå du skall studera. Kurserna inom den gymnasiala vuxenutbildningen motsvarar ämnen och kurser i de nationella programmen i gymnasieskolan. 

Studieformer- klassrum, flex eller distans?

Studera när och hur det passar dig!

Du kan ansöka om klassrumsundervisning, flexundervisning- klassrum, flexundervisning- distans eller distansundervisning. Vuxenutbildningen har olika kurser och utbildningar hos olika skolorna. Upplägg, studieform och studiesätt kan se olika ut hos de olika skolorna. 

Samtliga utbildare använder sig av lärplattformar via Internet. Dessa får du tillgång till när du blivit antagen till kursen. Kurslitteratur och material bekostas av själv.

Heltidsstudier beräknas ta cirka 40 timmar per vecka oavsett studieform.

Klassrumsundervisning:

Lärarledda lektioner, dagtid och kvällstid beroende på schema. 

Klassrumsundervisning på Vuxenutbildningen Tingvallagymnasiet ger dig möjlighet att på plats få kontakt med behöriga lärare, få stöd i din undervisning, hjälp med studieteknik samt att strukturera upp dina studier. Genom klassrumsundervisning får du värdefullt utbyte med dina klasskamrater och tillsammans kan ni lära av varandra. En annan fördel med att studera på plats är att Lärcenter finns tillgängligt och kan ge extra studiestöd. Undervisningen är schemalagd på ungefär 4 timmar per vecka.

När kursen startar får du en introduktion där du tillsammans med läraren tittar på innehåll, kursplan, kursmål samt de betygskriterier som finns. Du arbetar sedan utifrån en kursplanering som sträcker sig över kursens 20 veckor. Kursplaneringen innehåller information om inlämningsuppgifter, prov och andra obligatoriska moment. Som ett komplement till de lärarledda lektionerna och handledningen får du tillgång till en lätplattform där du enkelt kan följa kursplaneringen

Flexundervisning:

Du studerar via en lärplattform och har tillgång till din lärare eller handledare på plats i Karlstad. Handledning sker 4-8 timmar i veckan dagtid eller kvällstid beroende på schema. Första tillfället är obligatoriskt.

Flexundervisning, distans- (Infokomp): Undervisningen är en blandning av distans- och klassrumsundervisning. Du erbjuds lärarledd undervisning och handledning på plats i Karolinen. Första tillfället är obligatoriskt. Din kursplanering finns på en digital lärplattform och du måste därför ha grundläggande datavana och tillgång till dator med internetuppkoppling. Du måste vara aktiv på den digitala lärplattformen varje vecka och lämna in uppgifter inom bestämd tid. I vissa kurser ingår också obligatoriska nationella prov.

Flexundervisning, klassrum (Tingvalla): Flexstudier är en möjlighet för dig som behöver extra flexibilitet i dina studier. Du studerar via lärplattform och träffar en behörig lärare regelbundet. Utifrån dina behov, samråder du med din lärare, i vilken omfattning du behöver delta i lärarledda lektioner med andra studerande. Första tillfället är obligatoriskt där du träffar din lärare och planerar dina studier.  Vid genomförande av examinationsuppgifter, nationella prov och muntliga redovisningar krävs din närvaro på plats.

Fler obligatoriska handledningsträffar kan ingå för att nå vissa mål i kursen. Som närvarokontroll ska du ha löpande kontakt med din lärare och göra de uppgifter du får inom bestämd tid. I vissa kurser ingår också obligatoriska nationella prov på plats i Karlstad.

Distansundervisning: 

Undervisningen är inte bunden till en viss plats utan du studerar via en lärplattform på nätet och har kontakt med din lärare via mejl, telefon eller webbkamera. Du måste ha tillgång till en dator med internetuppkoppling samt tillgång till en enklare webbkamera en eller ett par gånger under kursens gång.

Som närvarokontroll ska du ha löpande kontakt med din lärare och göra de uppgifter du får inom bestämd tid. I alla kurser ingår en muntlig examination. I vissa kurser ingår också obligatoriska nationella prov på plats i Karlstad.

Ansökan

Du ansöker om kurser inom gymnasial vuxenutbildning i webbansökan. Vill du veta mer om ansökan eller hur du ansöker finns det information och filmer under Om ansökan.

Till ansökan ska du också bifoga betygskopior och eventuella intyg. Vi kan inte behandla din ansökan utan dessa. Skriv också gärna en motivering till de kurser du har sökt. Har du inte möjlighet att scanna in dina betyg och intyg kan du skicka kopior av dem till: Vuxenutbildningen, 651 84 Karlstad.

Är du folkbokförd i annan kommun än Karlstad och vill studera i Karlstad skriver du ut din ansökan efter att du har fyllt i alla uppgifter och skickar den till din hemkommun. Din hemkommun tar ställning till om man betalar utbildningen eller inte.

Uppdaterad den