Servicegaranti- Vuxenutbildning

Rätt till SFI-undervisning inom en månad

Utbildning i svenska för invandrare, sfi, ger kunskaper i svenska språket och om det svenska samhället. Kommunen är skyldig att erbjuda sfi-undervisning inom tre månader efter registrerad ankomst. Vår ambition är att alla ska få det inom en månad.

Vi garanterar:

Alla invandrare får påbörja sina sfi-studier inom en månad efter registrerad ankomst till kommunen.

Om vi inte håller det vi lovar:

Vi ger dig snarast en förklaring och svar på när du kan få din plats.

Om du har synpunkter på servicegarantin är du välkommen att kontakta:

Karlstads kommun
Besöksadress: Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26, 652 24 Karlstad
Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se

Uppdaterad den